Vågar välja de krävande kunderna

Kalibrering. Beamex satsar fortfarande på hårdvara, även om mjukvara och tjänster är de som växer mest. Kraven på spårbarhet inom livsmedel och läkemedel har blivit allt striktare och stimulerat marknaden för kalibrering. Foto: Beamex

Jakobstads dolda framgång Beamex är europeisk marknadsledare på kalibreringslösningar, men bolaget har inte valt den lätta vägen. ”Förtroende och tillförlitlighet är avgörande inom kalibrering och på lång sikt vinner vi inget på att jaga billiga lösningar”, säger vd Jan-Henrik Svensson.

Sök upp de mest krävande kunderna med de mest komplicerade produkterna, och vinn dem. Med den strategin har Jakobstads doldis­framgång Beamex tagit sig en position som marknadsledare inom kalibrering i Europa och bland topp tre på alla andra marknader där bolaget har verksamhet.

”USA är den marknad där vi inom den närmaste tiden har möjlighet att växa mest. Våra produkter och tjänster passar bra där, dels för att industrin i USA är kvalitetsmedveten och dels för att kraven från myndigheterna är höga. Tidigare hade vi återförsäljare där, men numera har vi en organisation på 20 personer som säljer direkt till slut­kunderna i USA”, berättar Jan-Henrik Svensson, vd på Beamex.

Forum träffar Svensson på företagets huvud­kontor i Jakobstad, som också förkroppsligar företagets tillväxt. Beamex grundades av fyra avhoppare från pappersfabriken en dryg kilometer därifrån. De var missnöjda med att dåtidens kalibrering inte höll måttet och utvecklade egen utrustning. Sedan dess har Beamex vuxit i jämn takt till 170 anställda, varav 130 i Jakobstad, där man tidigare i år invigde nya utrymmen. Företaget har nyrekryterat ett tiotal årligen och den trenden kommer att fortsätta, tror Svensson.

”Vi växer inom alla våra affärsområden. Hårdvaran är fortfarande viktig, men inom mjukvara och tjänster växer vi med mer än 10 procent på årsnivå. Vi har inga konkurrenter som gör exakt detsamma som vi. De flesta fokuserar på att sälja kalibrerings­verktyg, medan vi ser det som en process där hård­vara, mjukvara och tjänster kompletterar varandra.”

Kvalitet. ”Självklart har regleringar spelat en stor roll för Beamex utveckling, men vi har också hjälpt industriföretag att höja sina kvalitetskrav för att vinna konkurrensfördelar”, säger vd Jan-Henrik Svensson. Foto: Beamex

Säker pillertillverkning. Beamex exporterar årligen till mer än 80 länder och får 97 procent av intäkterna från kunder utomlands. Ändå finns inga planer på att lägga ut någon del av produktionen eller produktutvecklingen till andra länder eller hos underleverantörer.

”Förtroende och tillförlitlighet är avgörande inom kalibrering. Det handlar om korta serier och det som vi eventuellt kortsiktigt skulle vinna på att jaga billiga lösningar motsvarar inte risken att vi tappar kundernas förtroende.”

Under många år var olje- och gasindustrin den överlägset största kundgruppen. Nu när affärerna för olje- och gassektorn har krympt har också branschens kalibrerings­behov minskat.

”Olje- och gasindustrin är numera vår tredje största kundgrupp, men vi har kompenserat bortfallet tack vare den starka tillväxten inom läkemedelsbranschen.”

Ja, Beamex har igen varit aktivt med att söka upp de mest krävande kunderna och hittat dem inom den medicinska sektorn. För tio år sedan inleddes ett intimt och uppmärksammat samarbete med Astra Zeneca och för ett par år sedan skapade Beamex ett sam­arbetsorgan för läkemedelsbolag. I september möttes rådet för tredje gången, denna gång hos Beamex i Jakobstad.

”Vi hade teknikdirektörer och andra representanter från sex av världens största läkemedelsbolag här i Jakobstad för att diskutera läkemedelsindustrins gemensamma tekniska behov. De konkurrerar inte på den biten utan alla vill ha fungerande standarder”, säger Svensson.

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!