Finlands mikrobryggerier inspirerar svenska öltillverkare

Det är viktigt att visa att gårdsförsäljning inte alls är ett hot mot monopolet, säger Daniel Norlindh på mikrobryggeriet Brewing Költur.

Efter en seg kamp fick finländska hantverksbryggerier i år börja sälja öl direkt till kunderna. Sverige drar nu försiktig lärdom av sin östra granne.

Sverige har tagit sina första steg mot att tillåta direktförsäljning av öl vid mikrobryggerier, så kallad gårdsförsäljning. På den sörmländska landsbygden, cirka 50 km söder om Stockholm, hittar vi mikrobryggeriet Brewing Költur där grundarna Daniel Norlindh och Peter Lincoln ser fram emot att kunna sälja direkt till kunderna. Riksdagen har röstat för att uppmana regeringen att ta fram ett lagförslag för gårdsförsäljning, men vägen till konkreta resultat kan bli lika långdragen som i Finland.

Brewing Költur är inrymt i en vit stenbyggnad på Kjulsta gård utanför Hölö. Gården köptes på 80-talet av Norlindhs föräldrar, som då var jordbrukare på det närbelägna Edeby Säteri. När de inte längre orkade sålde de säteriet och flyttade till Kjulsta. För Norlindhs och hans kollega Lincolns del var det en lyckträff att kunna förverkliga sina bryggeridrömmar och de såg potentialen i det före detta stallet på gården.

Norlindhs intresse för öl kommer från den amerikanska ölvärlden. Han bodde under en tid i USA och imponerades av det stora utbudet på öl från små bryggerier och craft beer-kulturen (hantverksöl). Kontrasten till den svenska ölkulturen, där ”en stor stark” var normen, var påtaglig. När han kom tillbaka till Sverige år 2012 för att fortsätta studera började han tillsammans med studiekompisen Peter Lincoln smida planer på att öppna en pub med eget bryggeri. Lincoln hade kommit till Sverige från Illinois i USA för att studera och delade drömmen om en bryggeripub, men duon saknade kunskap och pengar för att komma igång genast.

Humle. Daniel Norlindh visar stolt upp de egna humleodlingarna. Rankorna växer så det knakar och kommer nå ända upp till taket. Skörden av humlekottar räcker som aromhumle till flera satser öl varje år.

Systembolagets skrämseltaktik slog slint. Drömmen hölls vid liv då de arbetade på olika håll och till slut var tiden mogen i och med att det gamla stallet blev tillgängligt på Norlindhs föräldrars gård. År 2014 såldes bryggeriets första öl och i dag inkluderar sortimentet allt från olika sorters välhumlade amerikanska pale ale till mörk, kraftfull stout som lagrats på fat.

Norlindh har profilerat sig i gårdsförsäljningsfrågan, som blev aktuell i Sverige i fjol bland annat tack vare den finländska ändringen av alkohollagen.

”Systembolagets (motsvarande Alko) vd Magdalena Gerger gick ut med ett öppet brev till riksdagens ledamöter och skrev att hela monopolsystemet och folkhälsan skulle vara hotade ifall gårdsförsäljning vid mikrobryggerier tillåts”, säger Norlindh.

”Det kändes provocerande att höra vd:n för ett statligt monopolbolag gå ut och propagera i en fråga som är politisk.”

Norlindh tog initiativet till en debattartikel tillsammans med 88 andra ölbryggare där de bemötte argumentet att gårdsförsäljning skulle utgöra ett hot mot Systembolagets monopol och folkhälsan.

”Ett av Magdalena Gregers argument var att gårdsförsäljning inte är kompatibelt med EU-rättens krav på likabehandling”, berättar Norlindh.

”Hon ansåg att om små producenter får tillstånd att sälja direkt till konsumenter, så måste alla producenter få det. Men Finland har visat att man kan införa gårdsförsäljning utan att EU griper in.”

Daniel Kawecki text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!