En teknologihubb för innovation och samarbete

Wow-effekten kommer från verksamheten. Wärtsilä Smart Technology Hub byggs i Vasklot hamn i Vasa och planeras stå klar under 2021.
Bild: Wärtsilä

Industrijätten Wärtsilä har haft verksamhet i Vasa sedan 1930-talet och med sina 3 000 anställda utgör orten koncernens största näste. I augusti 2018 meddelade företaget att man bygger en ultramodern produktutvecklingsanläggning i Vasklot hamn.

Wärtsiläs nya investering i Vasa går loss på över 200 miljoner euro och är den största satsningen i företagets historia. Planen är att skapa ett centrum för smart teknologi: Wärtsilä Smart Technology Hub. Till Smart Technology Hub, eller STH, flyttar motorproduktionen och produktutvecklingen med all sin personal från Wärtsiläs enhet i Vasa centrum, samt logistiken och underhållets verkstadsverksamhet från Runsor nära Vasa flygplats. Orsakerna till den enorma investeringen är flera:

”Under åren har vi vuxit i snabb takt och trots att vi har en stor tomt i Vasa centrum med bra lokaler, så är fastigheterna inte optimala för tillverkning av så här stora maskiner. Vi kan heller inte växa i den utsträckning som vi nu eftersträvar med STH, det vill säga i form av ett systemtänk. Våra lokaler i centrum är ursprungligen planerade för en motorfabrik där laboratoriet senare har kommit till. Nu söker vi större synergier, framför allt för produktutvecklingen men även för produktionen”, berättar Vesa Riihimäki, vd för Wärtsilä Finland.

Förnybart och smart. Vesa Riihimäki, vd på Wärtsilä Finland, ser det nya teknologicentret som en inkarnation av Wärtsiläs systemtänk. Bild: Sarah Väre

Systemtänket gör STH till en inkarnation av Wärtsiläs strategi för de båda affärsområdena Energy och Marine. På energisidan är visionen att utveckla ett energisystem som till 100 procent använder förnybara bränslen, medan ambitionen inom sjöfartsbusinessen är att bygga upp ett smart marinekosystem. Ett exempel på ett ekosystem finns redan i form av en ny sjöfraktlinje mellan Vasa och Belgien. Linjen, som trafikeras av rederiet Wallenius Sol, finns till för att tillgodose Wärtsiläs fraktbehov men kan även utnyttjas av andra aktörer, vilket gagnar regionen och minskar transporternas koldioxidavtryck.

Integrerade helheter. Tanken med Wärtsiläs nya teknologihubb i Vasa är att den framför allt ska bli ett centrum för samarbete, både internt och externt. Internt strävar man efter att sudda ut gränserna mellan olika funktioner, också mellan affärsområdena. Nytänket finns dock i det externa samarbetet: som en del av hubben skapar Wärtsilä ett Smart Partner Campus, ett nätverk för innovation av framtida produkt- och servicelösningar. Fysiskt sker samarbetet i STH.

”I framtiden kommer vi att se systemlösningar med många olika teknologier. Inom sjöfarten hittar vi exempelvis hybridlösningar som kombinerar batteri-, eldrifts- och kontrollteknologi. Wärtsiläs strategi är inte att framställa alla dessa, utan att tillämpa och integrera dem och bygga system där helheten är större än dess delar. För detta vill vi skapa ett partnernätverk kring vår verksamhet och STH möjliggör utvecklandet och testandet av dessa helheter”, förklarar Riihimäki.

Då Wärtsilä lanserade sitt Smart Partner Campus fick man över 200 samarbetsansökningar av intresserade företag och institutioner världen över. De första samarbetsparterna som valdes till campuset är Danfoss, Demos Helsinki, NLC Ferry (Wasaline), Royal Caribbean Cruises, Vasa Elektriska och Vasa universitet – en representant ur Wärtsiläs varje intressentgrupp. Tanken är att alla parter ska samarbeta med varann, inte endast med Wärtsilä.

”Traditionellt har vi arbetat one-to-one med våra underleverantörer, kunder och andra intressenter. Nu vill vi komma till en punkt där alla på campuset kunde utnyttja varandras kunskaper i denna omgivning. Många viktiga samtal går oss förbi, då de rätta personerna inte finns på samma ställe. Vi vill sänka tröskeln och skapa förutsättningar för dialogen”, berättar Riihimäki.

Sarah Väre text

Läs hela artikeln i papperstidningen.