Unga utan jobb oroar EU-kommissionen

EU-kommissionen vädjar till medlemsstaterna, fackföreningarna och näringslivet att de tillsammans tar tag i ungdomsarbetslösheten. Bakgrunden är Europas 21-procentiga ungdomsarbetslöshet.

Kommissionen antog sitt nya initiativ den 20 december. Där uppmanas medlemsstaterna att förebygga förtida avhopp från skolan, hjälpa ungdomar att utveckla färdigheter som behövs på arbetsmarknaden, se till att ungdomar får arbetslivserfarenhet och fortbildning på arbetsplatsen och hjälp med att hitta ett bra första arbete.

Kommissionen uppmanar också medlemsstaterna att bättre använda Europeiska socialfonden, där 30 miljarder euro fortfarande inte har anslagits till några projekt. Dessutom har kommissionen föreslagit en rad konkreta insatser som ska bekostas direkt med EU-medel.

“Initiativet för ungdomars möjligheter visar ungdomarna i hela Europa att vi uppmärksammar deras situation. Vi har varit lyhörda för deras ofta uttryckta vilja att delta i det europeiska samhället. Detta deltagande börjar med att man har ett jobb. Det finns klara behov av långsiktiga reformer av arbetsmarknaden, men de förväntade resultaten kommer att ta tid. Med dagens initiativ utarbetar vi mer omedelbara insatser som kommer att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten”, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i ett pressmeddelande.

Kommissionen kommer också att tillhandahålla medel till tekniskt bistånd för att hjälpa medlemsstaterna bättre använda de tillgängliga EU-medlen, särskilt Europeiska socialfonden där 30 miljarder euro fortfarande inte har anslagits till några projekt.