Tvärvetenskaplig kompetens bra för affärer

tvarvetenskaplig

Med en universitetsexamen och en affärsplan är man bättre rustad för framtiden än med enbart examen. Nu ger Helsingfors universitet sina studerande en puff framåt genom att finansiera uppstartsbolags första fas.

Akademisk utbildning och entreprenörskap har inte alltid varit en naturlig kombination i Finland. Efter högskoleexamen har många av tradition siktat på en fast anställning hos en stabil arbetsgivare, snarare än att förverkliga sina egna affärsidéer. Under 2000-talet har den inställningen mer och mer förändrats. Många av de traditionellt stabila arbetsgivarna, inte minst de offentliga, erbjuder numera främst snuttjobb och projektanställningar. Förebilderna har också blivit fler, sedan det visat sig att många internationellt framgångsrika entreprenörer har studerat annat än ekonomi eller teknik på universitetet.

Hållbarhet ett krav. ”Samhället har mer och mer gått mot en arbetsmarknad som bygger på självständigt, flexibelt arbete och på entreprenörskap. Vi försöker uppmuntra våra studerande att tänka i de här banorna redan under studietiden och sporra dem att fundera på affärsidéer”, säger Anders Ekholm, placeringsdirektör på Helsingfors universitet och ansvarig för Helseed.

I april gick startskottet för Helseed, Helsingfors universitets nya satsning som ska hjälpa studerande att göra upp affärsplaner och ta de första stegen mot marknaden.

Affärsplanerna ska lämnas in senast sista september i år och i de företag som presenterar de mest lovande idéerna går universitetet in med kapitalplacering på 10 000–50 000 euro.

”Vi gör en högriskinvestering i ett skede när det är som tuffast att få in finansiering. Ett delmål för oss är att kunna hjälpa bolaget att ta nästa steg för att attrahera externa placerare på marknadsmässiga villkor.”

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.