Tredimensionellt båtpussel

Noggrann planering och optimerade tidtabeller för projekten är en av hemligheterna bakom Kewatecs framgångar, konstaterar företagets vd Jens Ahlskog.

Den som räknar mest fel får avtalet, heter det skämtsamt gällande offentlig upphandling.

Så icke på båtbyggeriet Kewatec i Karleby, som främst gör arbetsbåtar för myndighetsbruk, såsom lots- och brandbåtar.

”Det var ett bra år 2012, bättre 2013, samt succé 2014 med både rekordmånga leveranser och rekordresultat”, sammanfattar företagets vd Jens Ahlskog den senaste utvecklingen.

Eftersom företaget har fullt med jobb vet han att tillväxten fortsätter i år. Det syns också i fabriken som nyligen utökats med en ny hall för att klara av den ökande produktionen av aluminiumbåtar.

”Vi har målmedvetet breddat affärsområdet så att hela Europa i dag är vår marknad. I kamp med holländska stålbåtbyggare har vi till exempel nu byggt några brandbåtar till Holland som ersätter 30 år gamla båtar. Våra produkter ska ha samma livslängd.”

Garantisystem efterlyses. Då båtbeställningarna för det mesta är underställda offentlig upphandling innebär det i klartext att kundernas specifikationer ska uppfyllas så billigt som möjligt.

”Vi vill att projekten avlar av sig i framtiden och håller därför hårt på kvalitet. En kund i Norge köpte först en taxibåt, sedan en till samt nyligen en arbetsbåt. Branschen är liten, ryktet sprider sig snabbt, på gott och ont”, betonar Ahlskog.

Den offentliga upphandlingen gör det enklare att hitta förfrågningar, att föra statistik, samt att kartlägga konkurrensen och vad som behövs på olika håll.

”Vi offererar inte vad som helst utan endast i sådana projekt där specifikationen är tillräckligt krävande. Enbart att ge en offert kan kosta tiotusentals euro. Därför väljer vi noggrant vilka projekt vi kan tänka oss.”

Den största huvudvärken för bolaget är finansieringen av projekten som ofta ligger i miljonklassen.

”Leveranstiden är vanligtvis kring ett år och i regel betalar våra kunder endast små förskott. Samtidigt måste vi hela tiden sköta våra löpande utbetalningar. Staten borde skapa ett smidigt garantisystem, i dagsläget sitter bankfinansieringen hårt till. Här kunde regeringen göra en konkret insats för att ge den här branschen en chans att utvecklas och skapa ännu flera jobb.”

Gammalt vs nytt. Ett annat viktigt segment för Kewatec är arbetsbåtar och taxibåtar som kör kommunala rutter. Största delen av passagerarbåtarna har levererats till skärgården runt Stockholm. Där bor många människor och kommunerna måste sköta om trafiken.

”Kommunerna ställer stränga krav för att till exempel en rullstolsbunden ska kunna röra sig obehindrat ombord. De nya kraven gör det för dyrt att bygga om gamla båtar.”

Här ser Ahlskog en stor skillnad jämfört med Finland, där alla den här typens passagerarbåtar är gamla.

”Jag förstår inte riktigt hur de har råd i Stockholms skärgård att skaffa båtar som kostar närmare en miljon euro. I Finland ser trafiksäkerhetsverket Trafi hursomhelst nu närmare på saken, så kanske det blir ändring i något skede.”

I segmentet arbetsbåtar, som till exem-
pel kör ut grävmaskiner, transporterar fiskfoder, lägger trål eller mäter farleder är det viktigt att skeppen kan utföra varierande
uppdrag.

”Ett exempel är att brandbåtarna i Finland samtidigt är oljeskyddsbåtar med oljeseparerande borstar inne i skrovet.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text och foto