Dags att planera tysta städer

silent2

Sören Jonsson är chefredaktör för Forum.

En miljon finländare lever mitt i bullret.

Ett lyckligt sinne är att höra fåglarna sjunga och träden susa milt i brisen. Eller havet som kluckar mjukt mot strandklipporna en sommarmorgon. Ljud kan sänka kroppens stressnivå och ge trygghet, men ljud kan också irritera – reta gallfeber på en. Det kan vara så lite som en klampande granne på övervåningen, någon som ivrigt testar sin nya grästrimmer på gården intill, nybygget som aldrig tycks bli klart eller en motorcyklist som vrider gashandtaget i botten utanför sovrumsfönstret. Sommarmånaderna är högsäsong för buller.

Buller är en irriterande ljudkuliss som ständigt omger en stor del av oss finländare. Det är oönskat ljud som till största delen kommer från trafiken. De värsta bovarna är motorvägar, ringvägar och järnvägar. Vetenskapliga studier har pekat ut en rad negativa effekter som buller har för hälsan. Buller ökar risken för hjärtinfarkt, ökar risken för högt blodtryck, stroke och typ 2-diabetes. Kort sagt: buller gör oss stressade och hotar att bli en folksjukdom.

Missar målet. För ett par månader sedan kom Europeiska miljöbyrån med en nedslående rapport om bullret i Europa. Enligt rapporten kommer man inte att nå det mål som man hade satt upp till 2020. Bullret kommer i stället att öka på grund av urbanisering och människors ständiga rörlighet.

Europeiska miljöbyrån skriver i rapporten om olika metoder för att minska bullret: till exempel genom att lägga ”tyst asfalt”, att minska hastighetsbegränsningarna eller reglera trafikflödet. Men också genom att skapa tysta områden, oftast parker eller andra grönområden.

Sedan EU:s bullerdirektiv började gälla har också finska städer kartlagt bullret. I samband med de här utredningarna har man gjort upp handlingsplaner för hur man ska minska bullernivån, vilket man också har lyckats med i viss mån. Till exempel minskade trafikbullret mellan mätningarna 2012 och 2017. Senast en handlingsplan gjordes var 2018 då 140 experter från Trafikverket tog fram olika metoder för att minska bullernivån i landet och göra det drägligt att bo och leva i städer. Men ambitionsnivån lämnade en del övrigt att önska. Vill man slippa ljudkulissen måste man bo långt bort från allt.

Finland saknar en ambitiös bullerpolitik och en samhällsdebatt om bullret. I de flesta bostadsområden i huvudstadsregionen finns ett ständigt bakgrundsbrus som ingen har för avsikt att ta bort.

Jobba från sommarstugan. Tänk om man skulle skapa bullerfria områden eller hela stadsdelar som är tysta. Tänk dig ett litet Venedig någonstans i huvudstadsregionen, utan bilar eller bök. Ett område som skulle tystna till natten där man skulle kunna sova med fönstret öppet. Men å andra sidan. Skulle vi ha tysta stadsdelar skulle vi säkert bli som venetianerna: Störda på resväskornas skrammel och förbjuda dem också.

Kanske svaret i stället ligger i det digitala. Coronakrisen har tvingat folk att jobba på distans. En del har stormgillat distansarbetet och vill fortsätta med det även i framtiden. Andra räknar dagarna och hoppas kunna återvända så snabbt som möjligt. Över 800 000 finländare hör till ett hushåll som äger en sommarstuga. Ungefär lika många bor på ett bullrigt område. Är det ett sammanträffande? I hopp om att få fortsätta jobba på distans har efterfrågan på sommarstugor varit stor under våren.

Till slut vill jag önska alla en trevlig sommar. Oavsett om du åker till sommarstugan eller stannar kvar i hemmet kan du passa på att njuta av tystnaden ett tag. När stadsborna flyr staden blir också staden en tyst oas. I stället för en semesterresa utomlands finns en chans att upptäcka närmiljön. Finland bjuder på många utflyktsmål, intressanta historiska platser och avkopplande miljöer i närheten.