Sverige vill återindustrialiseras

Ultralätt. Swedish Steel Yachts i Gävle har skapat världens första fritidsbåt byggd i ultralätt super duplex rostfritt stål. Skrovet behöver inte målas och  kan göras av så tunn metall att båten väger en tredjedel jämfört med en normal järnbåt.

Vill du verkligen duscha i ditt eget avloppsvatten? Det tror några innovatörer som vill ge den
svenska industrin en vitamininjektion utan att sänka lönerna.

Att duscha i avloppsvatten kan bli Sveriges nästa industriella succé. Det tror åtminstone några unga innovatörer som med stöd av Skype-grundaren Niklas Zennströms finansiering dragit igång företaget Orbital Systems i Malmö.

Fem liter vatten i den patenterade ”snålduschen” räcker i tio minuter när vattnet som rinner ut blir renat och pumpas tillbaka utan att kvalitén försämras. Tvärtom, hävdar innovatörerna, blir vattnet renare än det som kommer ut från varmvattenberedaren.

Vattenåtgången minskar med 90 procent, energiförbrukningen med 80 procent. Till sommaren ska duschen produceras i större volymer sedan beställningar börjat strömma till. Snålduschen är en av 33 nya innovationer som tidningarna Affärsvärlden och Ny Teknik tagit fram till årets tävling.

Innovationsfixering. Begreppet innovation har fått en betydligt mer framskjuten roll i den svenska offentliga debatten sedan statsminister Stefan Löfven, tidigare Metallarbetarnas ordförande, innan regeringsskiftet i oktober började tala om att Sverige bör återindustrialiseras – inte med konkurrens via relativt lägre löner utan med uppfinningar och innovationer som kan sättas i produktion.

Nyligen tillsatte statsministern ett innovationsråd där han själv är ordförande (se Forum 3/2015). Innovationsrådet ska se över villkoren för entreprenörskap, hinder för rörlighet mellan olika sektorer och anställningsformer. Samhället ska samtidigt se till att det blir bättre matchning mellan kompetens och efterfrågan på arbetskraft, detta genom investeringar i utbildning också för vuxna.

Bland de 33 konkreta exemplen listade av svenska media märks föga överraskande många inom IT men också ett par inom materialteknik, ett område som för övrigt väntas växa kraftigt sedan när två stora anläggningar byggs i anslutning till universitet och Tekniska Högskolan i Lund: Max IV (kärnfysik, acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus) och den sameuropeiska European Spallation Source, ESS (spjälkning / spallation). Det senare handlar om att bombardera tungmetallers atomkärnor med protoner för att studera atomernas innersta finesser.

Metall. Samtidigt kan även innovatörer skaffa fram riskkapital och förverkliga idéer i nya företag, främst inom områdena energi, medicin och material.

Specialstål. Swedish Steel Yachts i Gävle har byggt prototypbåten Elvira med 1,6 millimeter tunt skrov av specialstål, dyrare än vanligt fartygsstål men både vikt och bränslekostnad sjunker.

Grundaren Håkan Rosén säger att han blivit inspirerad av vikingarnas snabba träbåtar med sviktande skrov som tar upp stötar. Offert har lämnats på en svensk färja och servicebåtar till vindkraft i Skottland och oljeplattformar i Kazakstan, diskussioner förs med franska marinen, uppger Rosén.

Hårdmetall. Metasphere i Luleå ökar slitstyrkan genom att processa den volframkarbid som normalt läggs på metaller för att öka hårdheten och därmed slitstyrkan. En åtta meter hög maskin har byggts där karbiden smälts av en ljusbåge från en plasmatron.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Henric Borgström, Sverige