Samhällspåverkan bygger varumärket

Elli Flén är PR-konsult som gärna tar bladet från munnen.

Då detta nummer av Forum kommer ut är riksdagsvalet över och vi vet vem som ska styra Finland de fyra kommande åren. Eller så vet vi inte, utan är mitt upp i brinnande regeringsförhandlingar med allt vad det innebär i form av kohandel och superlobbying. I Finland är regeringsförhandlingarna kokpunkten för lobbyverksamhet. Speciellt om det vankas en bred regering med många partier är formuleringarna i regeringsprogrammet avgörande för hur livet i Finland ser ut de kommande åren.

Det är förstås för sent för ett företag eller en organisation att vakna till lobbyarbetet då regeringsförhandlingarna tar vid. Viktiga poängteringar och förslag om lagändringar måste finnas med i partiernas valprogram samt i nyckelkandidaternas vallöften, och de avgörande tjänstemännen på rätt ministerium måste för länge sedan ha introducerats till utvecklingsidéerna.

Det finns många duktiga organisationer som gör ett långsiktigt och ihärdigt påverkningsarbete och ser till att för dem viktiga teman konstant hålls framme i offentligheten. Det intressanta är att även företag och företagsledare nu verkar ta ett aktivare grepp i samhällsdebatten. I Vasabladet publicerades 27.3 en insändare där 23 näringslivstoppar argumenterade för en samgång mellan Vasa och Korsholm för att säkra Vasaregionens livskraft. Det här är ett spännande exempel på hur företagsledare tar bladet från munnen och med sin expertis och kunskap bidrar till att skapa beslutsunderlag för politiska beslutsfattare.

Som vanligt ligger Sverige några steg före oss, där uppmanade till exempel 41 företagsledare efter det svenska riksdagsvalet 2018 i en gemensam debattartikel att de andra partierna inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. ”Inflytande för SD äventyrar viktiga värden för näringslivet” skrev cheferna. Vi har också flera internationella exempel på hur kända varumärken blandat sig i politik – till exempel Nike som tog Colin Kaepernick som sitt reklamansikte. Ni minns fotbollsspelaren som knäböjde under nationalsången som protest mot rasism och därmed lyckades reta upp president Donald Trump och en massa andra. För många kända varumärken har det varit otänkbart att doppa fingrarna i den politiska syltburken i rädsla för att skrämma bort konsumenter. Nike fick också mycket skäll för sin kampanj, men försäljningen i näthandeln ökade med över 30 % jämfört med samma säsong året innan.

Världen blir bara bättre om fler deltar i samhällsdebatten. Det är betydligt mer rakryggat att öppet ha en åsikt om politik, än att i skymundan finansiera valkampanjer. (Jag väntar i och för sig ivrigt på den dagen då även öppen valfinansiering kunde bli rumsren.)

Företag sitter på värdefull kunskap och expertis som kunde bidra till bättre politiska beslut. Företagen är de som skapar hela grunden för vårt välfärdssamhälle, så det är mer än självklart att beslutsfattare borde lyssna på vad företagsledarna har att säga. Dessutom är samhällsaktivism bra PR. Att delta i debatten och visa på engagemang ger företaget ny synlighet, stärker det egna varumärket och ger egna medarbetare en starkare känsla av sammanhang och betydelse.