Försvarsmakt i trygg vila….

På ön Kimito i skärgården mellan Helsingfors och Åbo har den finländska försvarsmakten ett avspärrat område med topphemlig utrustning, gissningsvis liknande den som svenska FRA har på Ekerö i Mälaren. Civila finländska och utländska medborgare får inte sätta sin fot där. Det finns dock ett undantag, ryssen Nikolaj Dolbinin.

Finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet berättar idag om hur Dolbinin via sitt estniska bolag Liikumise Energia (export av virke, metaller) köpte de två strandtomter som finns inom avspärrningen och därmed har ägaren s k servitutsrätt. Att det inte råder någon fiendskap mellan Finland och Ryssland i det lilla livet visas av att de finländska officerarna under sin tjänstgöring gärna badar bastu hos den ryske affärsmannen.

Ryskägda företaget Airiston Helmi har de senaste tio åren systematiskt köpt strandtomter och holmar i den åboländska skärgården, bland annat vid farleden ut från Hangö till Åbo, längs Utöfarlen och Skiftesfarleden, dessutom visat intresse för mark kring farleden till Nystad, berättar Hufvudstadsbladet.

Myndigheterna har efter polisanmälan undersökt vad företagets villor med många sovrum egentligen används till, dock utan att det resulterat i åtgärder.

Samtidigt deltar Finland i EU:s olika sanktioner mot Ryssland, vilket skadar den finländska ekonomin mer än för någon annan av EU.s 27 övriga medlemsstater. Under kommunisttiden gick ca 20 av Finlands handel till Sovjetunionen bland annat som en följd av krigsskadeståndet. Förra året (11 mån) sjönk andelen av Finlands export till Ryssland från 9,6 till 8 procent, andelen av importen därifrån från 18 till 15 procent. Detta sedan Ryssland infört importstopp för en del jordbruksvaror.

Det vore intressant med tanke på den svenska aningslösheten (påskledigheten för alla våra stridspiloter samtidigt) intressant med en liknande kartläggning i Sverige, vilka avspärrade militära områden som gör undantag för sommarstugeägare, svenska såväl som utländska.

För övrigt är ön Kimito ett trevligt utflyktsmål där Hufvudstadsbladets tidigare ägare Amos Andersson växte upp, när han blev Finlands rikaste köpte han den stora herrgården Söderlångvik på ön, idag ett av landet finaste konstmuséer liksom det i hans gamla palatsliknande privatbostad i centrala Helsingfors.