Toyotatänk ger bättre skördar

Skörd i realtid. Med hjälp av en app i mobilen kan bonden hålla noggrann koll på hur arbetet fortskrider. Han får också uppdateringar i realtid över väder, vind och materialanvändning samt prognos för skörden.

Kan man bygga bilar så kan man odla ris. Genom smart bruk av data optimeras massproduktion till minsta kostnad.

Det är tanken när den japanska biltillverkaren Toyota nu applicerar sin produktionsfilosofi kaizen (ständig förbättring) på den mest traditionella av japanska näringar – risodling.

Försök har visat att man genom att noga övervaka och analysera varje led i produktionen kan minska användandet av bekämpningsmedel och samtidigt öka avkastningen med uppemot 10 procent.

Där bonden förr om åren kastade ett öga på himlen för att avgöra om det skulle vattnas eller gödslas, så handlar Toyotas metod om att samla in mängder av data för att optimera insatsen vid varje enskild tidpunkt.

Alltihop övervakas givetvis via en app som bonden har tillgänglig i sin mobiltelefon.

”Vi parar ihop big data med moderna jordbruksmetoder”, säger Toyotas talesperson Kayo Doi till Forum.

Flödesschema. Vid en första anblick kan det kanske kännas som att jordbruk och biltillverkning är verksamheter som ligger ganska långt ifrån varandra.

Men delar man upp respektive process i sina minsta beståndsdelar finner man att de i mångt och mycket är ganska lika. Vid ett givet tillfälle ska en ny vara föras in produktionen och möjliggöra övergången till nästa steg.

Enligt kaizen spelar det inte så stor roll om insatsvaran är en växellåda eller en skopa gödningsmedel.

Vädret är möjligen den parameter som skiljer det löpande bandet från risfältet, men också här går det att, med stöd av insamlad data och hänsyn till väder och vind, sätta in de mest effektiva åtgärderna vid varje givet tillfälle.

Som ett första steg i att föra ut kaizen i jordbruket har nu Toyota inlett samarbete med Ishikawa län på Japan västkust om att skicka ingenjörer till 26 jordbrukskooperativ.

Tanken är att kooperativens ledare i sin tur ska föra kunskaperna vidare till sina medlemmar.

Jon Thunqvist text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!