Riksbankschefer blir nu mer eniga

Helt färska vice riksbankschefen Cecilia Skingsley gjorde intryck med föredömlig pedagogik inför medlemmarna i Malmö Börssällskap igår kväll (tidigare ekonomijournalist på DI, under Bildtregeringen pressekreterare åt bitr finansminister Bo Lundgren, mm). För att citera ett inlägg på Facebook från Carina Brorman (tidigare info-dir på Eon och Saab flyg/vapen) om Skingsley: Brilliant talare med skarpa budskap.

Skingsley medgav att det varit alltför mycket turbulens i riksbankens direktion när hennes företrädare Lars O Svensson intog en klart avvikande hållning om reporäntan. I april gick han återigen emot de andra när han ville halvera från dagens en procent ned till 0,5 procent för att stimulera ekonomin. Sedan avgick han i maj vid 66 års ålder när sexåriga mandatet gick ut.

Men som chefekonom på Swedbank strax innan Skingsley blev utnämnd till riksbanksdirektör uttryckte du dig i samma anda, invände jag.

När man byter till nytt jobb gäller det att ompröva och se problemen med nya ögon. Dessutom har det sedan dess kommit nya siffror, i viss mån positiva. Därmed kan det vara riskfyllt att sänka den redan låga räntan, hushållen lånar då ännu mer. Ingen opportunism alltså, hävdade Skingsley.

Är det verkligen bra att riksbanksdirektionen uppfattas som stökig med helt olika uppfattningar ? I näringslivet krävs full lojalitet med företagsledningen, i politiska partier säger man att det är högt i tak men inte heller där går det att driva egen politik i annan riktning – och än viktigare borde det väl vara att en riksbank uppträder enigt ?

Vi är eniga om prognoserna, men vi har skiftande bedömningar och tolkningar av nuläget. Därmed blir den ekonomisk-politiska debatten i samhället förhoppningsvis vassare, menade Skingsley som bekräftade att de sex riksbanksdirektörerna skickar sina tal på remiss till varandra inför framträdandena. Riksbankschefen Stefan Ingves och två av hans vice var ute i går och höll tal, så visst kräver folkupplysningen att de ligger i.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>