Pris för ny metod att bereda cellulosa

teknikpris, Marianna Vehviläinen, Taina Kamppuri, Maija Järventausta, Pertti Nousiainen
Uppfinningspriset i materialteknik går till en forskargrupp vid Tammerfors tekniska universitet för utveckling av ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att bereda cellulosa.

Priset på 20 000 euro delades ut av Centret för nya material vid Aaltouniversitetet i samband med årets Teknikdagar som hålls i Otnäs, Esbo, 13–14 januari.

Bakom uppfinningen står forskarna Marianna Vehviläinen, Taina Kamppuri och Maija Järventausta samt professor Pertti Nousiainen från institutionen för materiallära vid Tammerfors tekniska universitet. De har utvecklat en metod där cellulosa behandlas med med enzymer och sedan blandas med alkalier, fryses ner och tinas upp. Resultatet är en alkalisk cellulosalösning. Till skillnad från traditionell tillverkning kräver den nya metoden inga skadliga kemikalier.

Enligt forskarna ger metoden också möjlighet till nya produkter, till exempel förnybara polymerer (“plast”), vilket kan vara av stort intresse för skogsindustrin som behöver hitta alternativ till pappersproduktionen.

I prismotiveringen sägs att forskargruppens uppfinning representerar ett modernt clean tech-tänkande. Dessutom är metoden enkel, genialisk och ekonomisk. Uppfinningen kan också vara av nationell betydelse eftersom den på ett viktigt sätt anknyter till skogsindustrin, sägs det i prismotiveringen.

Syftet med Uppfinningspriset i materialteknik är att sporra till och lyfta fram innovationer inom universiteten.

Läs mer i nästa nummer av Forum som utkommer den 26 januari.