Med ljudet som vapen i Havanna

Psykoakustik. Ljud kan användas, förutom som vapen, också vid nödkommunikation. En förmodad ljudattack mot USA:s ambassad i Havanna väcker spekulationer. Foto: Flickr

I slutet av augusti förmedlades en rapport i de internationella nyhetskanalerna om ett misstänkt attentat mot USA:s ambassad i Havanna. Trots att vi under året vant oss vid märkliga nyheter från Trump-administrationen var Havannafallet ovanligt. Enligt Heather Nauert, talesperson för USA:s utrikesministerium, hade ambassaden utsatts för ljudvapenattacker som pågått från hösten 2016 till april 2017. Minst 16 personer som vistats i den fristående ambassadbyggnaden uppvisade oförklarliga hälsoproblem, bland annat hörselskador och illamående.

I fiktionen har ljudvapen förekommit då och då, och hela Havannafallet låter som något ur Arkiv X eller James Bond. Presskonferensen med Nauert gav fler frågor än svar och de efterföljande spekulationerna har skenat iväg. Huvudspåret är att en främmande makt har använt vapen med infraljud eller ultraljud.

”Det finns många myter och missuppfattningar om ljudvapen. Bland annat påstods det länge att DDR hade utvecklat ett infraljudsvapen, något som senare visat sig vara falskt”, säger Mats Nilsson, forskare inom psykoakustik vid Stockholms universitet.

Om du hör det är du för nära. Nilsson har inte hört talas om Havannafallet, men tvivlar på att hälsoproblemen skulle ha orsakats av vare sig infraljud eller ultraljud.

”Om det var ultraljud skulle det krävas att källan finns på ett väldigt kort avstånd från offren. Ultraljud absorberas snabbt i luften och färdas därför inte långa sträckor.”

Ultraljud har under många år använts i stor skala, bland annat inom medicinsk dia­gnostik och apparatur för avståndsbedömning i trafiken, utan att det orsakat hälso­problem för människan.

Inte heller infraljud är en rimlig förklaring till diplomaternas hälsoproblem.

”Om de hade utsatts för så starkt infraljud att det gett dem skador skulle de ha hört det när det pågick. Infraljud är inte ohörbart och ju starkare nivåerna är desto bättre hörs det. Om det är under hörseltröskeln ger det knappast skador”, förklarar Nilsson.

Han förnekar inte att det finns hälsorisker med infraljud. Symtom som balansrubbningar och yrsel förknippas med höga doser av infraljud.

”Vissa yrkesgrupper, som flygmekaniker, måste se till att de håller sig under de gränsvärden som satts upp för infraljud. Det räcker inte med hörselskydd. Vi omges alla av infraljud, i synnerhet vi som bor i städer, men det blir farligt först när nivåerna blir så höga att vi märker av det.”

Aktivister en målgrupp. Spekulationerna kring vapen med infraljud och ultraljud får livsluft av att det faktiskt finns ett ljudvapen som blir allt vanligare. Det hörbara ljudvapnet Long Range Acoustic Device (LRAD), utvecklades av amerikanska militären och fick sitt civila genombrott redan 2005, när lyxkryssaren Seabourn Spirit avvärjde ett pirat­angrepp vid Somalias kust. Besättningen riktade fartygets LRAD och avfyrade ett högt genomträngande ljud mot piraterna, som tog till flykten.

Sedan dess har olika myndigheter utrustat sig med LRAD-utrustning för att mota oönskade folksamlingar eller inkräktare.

2009 rapporterade djurskyddsaktivister att en japansk valjägarflotta hade riktat ljudvapen mot aktivisternas fartyg och helikopter. Enligt helikopterpiloten var det oansvarigt att använda ljudvapnet mot helikoptern, eftersom det påverkar rumsuppfattning och orsakar illamående. Den japanska valfångstmyndigheten försvarade sig med att de använde ljudvapnet enbart för att varna, inte för att skada.

LRAD hör numera till standardutrustningen inom många polisstyrkor i USA och finns till och med i sortimentet hos den kinesiska webbhandeln Alibaba.

”Eftersom LRAD används av polis ger det knappast bestående skador. Starka ljud ger skador på hörseln, men oftast handlar det om en temporär nedsättning som vi återhämtar oss ifrån. Om vi däremot utsätts upprepade gånger blir hörselskadorna bestående”, säger Mats Nilsson.

Vad som verkligen hände i Havanna förblir oklart. Vi får tillsvidare nöja oss med Heather Nauers uttalande:

”Vi tar den här situationen på extremt stort allvar!” 

Johan Svenlin text