Metso Papers Mika Viljanmaa mottog årets Marcus Wallenberg-pris

Diplomingenjör Mika Viljanmaa mottog 2012 års Marcus Wallenbergpris vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 1 oktober. Priset delades ut av Sveriges kung Carl XVI Gustaf.

Mika Viljanmaa (bilden) är sedan 2009 är ansvarig för forskning och utveckling av ytbehandlingsteknik inom Metso Paper Han belönas för sin utveckling av metallbandkalandrering, en metod som ger papper förbättrad tryckyta samtidigt som fiberåtgången kan minska och produktionseffektiviteten öka.

“Utvecklingen har skapat en teknikplattform med betydande potential att göra framställning av papper och kartong mer produktionseffektiv, konkurrenskraftig och hållbar”, sägs det i prismotiveringen.

I jämförelse med konventionell kalandrering med hjälp av valsar möjliggör kalandrering med metallband framställning av papper och kartong med större ytjämnhet vid vald styvhet och bulk, men med användning av 3–10 procent mindre fibermaterial. Dessutom förbrukar den mindre energi och ger högre produktionseffektivitet än andra kalandreringstekniker. Den är speciellt lämpad för lågkostnadsfiber såsom returfiber och möjliggör därigenom utveckling av nya, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga pappers- och kartongprodukter.

”Metallbandkalandrering har stora förutsättningar att bidra till utveckling av processer och produkter som kan möta framtidens allt högre ställda miljökrav. Användningen av metallband kan därutöver ses som en plattformsteknologi med potential att radikalt förändra tillverkningen av papper och kartong. Vi är imponerade av den starka genombrottskaraktären i pristagarens forskning som jag betraktar som ett enastående exempel på nytänkande utanför etablerade ramar” sade Marcus Wallenberg, ordförande för Marcus Wallenbergstiftelsen, i sitt anförande vid ceremonin.

Mika Viljanmaa, född 1966, inledde sin yrkesbana 1996 som utvecklingsingenjör vid Valmet (nu Metso Paper), i Järvenpää, där han även fullgjorde sitt diplomarbete vid Helsingfors Universitet. Från 2003 var han ansvarig för forskning och utveckling av kalandrering vid Metso Paper och sedan 2009 är han ansvarig för forskning och utveckling av ytbehandlingsteknik inom Metso Paper.

Marcus Wallenbergpriset instiftades för att uppmuntra vetenskapliga framsteg inom skogsindustrin i vid mening. Priset utdelades nu för den 29:e gången. Prissumman är 2 miljoner svenska kronor.