Madame Robot

Robotförespråkare. Människa, låt roboten göra smutsjobbet! Cristina Andersson anser att Finland behöver en egen robotdal i Campus Vik. Foto: Jari Koskinen

Finland borde bättre koordinera satsningarna på robotar, alltså nya kombinationer av artificiell intelligens och elektromekanik.

Det anser Robotics Finlands chef Cristina Andersson och robotprofessor Ville Kyrki vid Aaltouniversitetet.

Så gör alla andra industriländer med Japan och Sydkorea i spetsen och risken är stor att Finland halkar efter i utvecklingen utan ett nationellt program.

”Det borde göras en vägkarta: vad skall Finland satsa på, vilka är de nationellt sett bästa alternativen?”, säger Ville Kyrki.

Finland ligger långt ner på robotlistan, främst för att vår tunga processindustri inte använder robotar i större utsträckning: de manuella arbetsmomenten är så få.

Ville Kyrki tycker ändå att Finland kunde vara föregångare inom äldreomsorgen.

”Vi har ju hemhjälpen och där är det lättare att börja testa robotar än i Sydeuropa där det är släkten som tar hand om de äldre.”

Det har talats länge om hur automatisering ersätter jobben. I sin färska bok The Second Machine Age presenterar forskarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee vid MIT en värld där kapitalstarka ägare tar i bruk nya teknologier, däribland robotar, för att utföra rutinjobb. Många människor blir överflödiga.

I en annan studie bedömer Carl Benedikt Frey och Michael Osborne vid Oxford att 47 procent av alla jobb i USA försvinner inom tjugo år. Vid Etla har modellen applicerats på Finland och slutsaten är att en tredjedel av jobben är hotade.

Rena tsunamin. När konsulten och mångsysslaren (däribland professionell sångerska) Cristina Andersson 2011 började arbeta på boken Boho Business tillsammans med framtidsforskaren Jari Kaivo-oja såg hon plötsligt en megatrend.

”Det var rena tsunamin, vi började kalla den för robotisering”.

I Finland är Valmet Automotives bilfabrik i Nystad ett exempel på hur viktig automatiseringen är för konkurrenskraften. Där har 200 nya robotar installerats för att producera Mercedes-Benz A-klass. Automationsgraden är 90 procent och till exempel svetsningen sköts helt av robotar.

Fabriken stod stilla fram tills i höstas efter att tillverkningen av hybridbilen Fisker lagts ner, men sysselsätter snart 1 000 personer. Som bäst rekryteras 300 personer inför övergången till tvåskiftsarbete på försommaren.

”De skulle aldrig ha fått beställningen från Daimler utan robotar. Vi måste få fram budskapet att med robotisering blir det mer arbete, mer försäljning och överhuvud taget mer ekonomisk aktivitet”, säger Andersson.

Kopiera Robotdalen. Cristina Andersson lyckades nyligen övertyga arbets- och näringsministeriet samt Helsingfors stad att Finland bör kopiera det svenska utvecklingskonceptet Robotdalen, en utlöpare från robottillverkaren ABB:s anläggning i Västerås.

Det är ett samarbetsprojekt med stöd av EU och Sveriges regering som möjliggör
kommersiella framgångar inom robotik och automation och har gett 250 nya jobb. Andersson gör en förstudie som ska vara klar i juni.

Robotisering skapar också nya affärsmöjligheter. De är kanske även det enda lönsamma sättet att flytta hem industriell verksamhet från låglöneländer som Kina.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta.

Carl-Gustav Lindén   text