Jolla jagar jackpot i Asien

Kina är i nyckelposition då smarttelefonbolaget Jolla vill erövra världen med sitt operativsystem.

Det tar inte många minuter för Jollas styrelseordförande Antti Saarnio att visa sina gäster bolagets kontor i Hongkong. Tillsammans med sex kolleger delar Saarnio på två kala rum med en behaglig vy över subtropiskt gröna sluttningar.

Det anspråkslösa kontoret bildar en skarp kontrast till Jollas ambitiösa planer. Målet är att göra bolagets unika operativsystem Sailfish världsledande.

Kontoret öppnades på hösten år 2012, det vill säga ett år efter att Jolla grundades i Finland. Saarnio berättar att det enda från början var klart att Jolla bör vara aktivt i Kina, för att bädda för genombrott.

Jollas styrelseordförande Antti Saarnio hoppas att Jolla blir Kinas dominerande mobiloperativsystem.

Jollas styrelseordförande Antti Saarnio hoppas att Jolla blir Kinas dominerande mobiloperativsystem.

”Nästan alla tänkbara strategiska samarbetspartner finns i Kina. Det måste vara frågan om bolag med väldiga resurser och en insikt i att den här branschen står inför revolutionerande omvälvningar”, konstaterar han.

Kineserna springer. Saarnio beklagar att det för Jollas del bara är att glömma Europa, kontinenten saknar helt potentiella partner. I USA skulle det däremot vara möjligt att hitta en, men Saarnio anser att de amerikanska kandidaterna inte är jämförbara med de
kinesiska.

”För att åskådliggöra skillnaderna mellan dagens Kina och USA brukar jag säga att Amazon promenerar medan Alibaba springer. I det fallet är rollerna verkligen ombytta.”

Läs hela texten i pappersversionen av tidningen som utkommer den 27 november, eller på pekplatta!

Björn Ådahl, text och bild