Industripark byggs för finska småföretag i S:t Petersburg

main-5
Konecranes och Rautaruukki bygger en industripark för små och medelstora finländska företag utanför S:t Petersburg.

Syftet är att samla ett 20-tal företag med i genomsnitt 30 anställda, vilket betyder att industriparken om några år sysselsätter cirka 600 personer. I första hand vill man skapa ett minikluster av finländska små och medelstora företag inom verkstads- och metallbranschen.

– Ryssland håller på att bli en andra hemmamarknad för finländska företag och industriparksprojektet är en unik möjlighet för vår industri att växa. Syftet är inte att flytta arbetstillfällen till Ryssland utan att stärka de små och medelstora företagens möjligheter att verka i en allt hårdare internationell konkurrens, säger Stig Gustavson (bilden), styrelseordförande i Konecranes och Industry Park East Management, IPEM, som industriparken heter.

Industriparken byggs i Vsevolozhski-området knappt 40 kilometer från S:t Petersburg längs ringvägen österut, där bland andra Nokian Renkaat och Ford har sina fabriker.

Till skillnad från tidigare motsvarande projekt kommer IPEM inte enbart att erbjuda utrymmen, utan också service av olika slag som ett finländskt företag kan behöva. Det kan handla om juridisk hjälp, kontakter till myndigheter, rekrytering av arbetskraft, tullärenden, säkerhetstjänster och samordning av logistik.

Enligt Gustavson är affärsverksamhet i Ryssland förknippad med många risker och den kräver ett stort kunnande.

– Ryssland är en “relationship economy”, inte en “market economy”.

Enligt Gustavson är en allmän uppfattning att Finland besitter ett stort kunnande när det gäller affärer med Ryssland, men det gick till stor del förlorat när Sovjetunionen kollapsade och Sovjethandeln rasade.

– Nu gäller det att återta det kunnandet, säger han.

I ett första skede byggs 5.000 kvadratmeter verksamhetsyta och senare finns möjlighet att utvidga med ytterligare två gånger 5.000 kvadratmeter. Enligt planerna tas den första delen i bruk 2014.

Initiativtagarna räknar med en årlig omsättning på 15 miljoner euro för själva industriparken och sammanlagt 100 miljoner euro för de företag som är inhysta där. Vd för IPEM är Martti Huttunen.

Patrik Harald