Hjälper arbetssökande att hitta nytt jobb och företag att hitta kompetensen de sökte

Erika Ehrnrooth

Erika Ehrnrooth (ekon.mag.) är ny vd på bemannings- och rekryteringsföretaget Eilakaisla. Tidigare var hon företagets försäljnings- och marknadsföringsdirektör.

Hur vill du som vd utveckla Eilakaisla som är landets äldsta bemanningsföretag?

Jag ser det som min uppgift att stärka Eilakaislas samhälleliga värde och bidra till att Finland får tillräcklig tillväxt. Vi sänker tröskeln för företag att rekrytera kompetens för just deras behov, med följd att de kan växa. Bemanning är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att rekrytera då man har ett behov av personal som varierar och man behöver vara smidig i sitt agerande. Samtidigt hjälper vi arbetssökande att hitta nya utmaningar, genom oss kan de i praktiken söka flera tjänster på en gång.

Vilken betydelse har Linkedin inom rekryteringar?

Linkedins betydelse har eskalerat inte bara inom rekrytering utan också inom nätverksbyggande och social försäljning, där sociala medier används för att kommunicera med potentiella nya kunder. Via ett strategiskt samarbete med Linkedin får vi tillgång till verktyg som inte finns till påseende för den stora allmänheten vilket ger oss bättre förutsättningar att göra digital prospektering, som är en lättare form av headhunting.

Hur får man störst nytta av Linkedin?

En profil gynnar dig inte om du inte dagligen är aktiv och bygger nätverk. På Eilakaisla har vi en bra regel: 10-20-30. 10 minuter per dag används för att konversera, gå igenom flödet och  skriva kommentarer, tilläggsfrågor eller reflektera kring samtalsämnen. 20 minuter några gånger i veckan används för att bygga nätverk. Det går ut på att aktivt söka kontaktpersoner inom kundorganisationen eller folk som har kännedom om något du är intresserad av. Via hashtaggarna kan man hitta kontakter utanför sitt eget nätverk. 30 minuter i veckan används för att skriva egna inlägg. Frågor är bra eftersom de aktiverar folk. Jag tycker att det är härligt att finländare nu har förstått idén med att nätverka. Du nätverkar inte för att hitta ditt nya jobb utan för att lära dig nya saker, dela med dig av dina kunskaper och länka samman andra som har hjälp av varandra.

Hur ser ett bra CV ut?

Det viktigaste är att man är entydig. Modifiera CV:n enligt positionen du söker och lämna bort sådant som är irrelevant för att ge plats att lyfta fram det mest relevanta.

Börja med att lista den yrkesmässiga kärnkompetensen, och fortsätt med de färskaste arbetserfarenheterna. Lista klart och tydligt titel, företag, anställningsperiod och en kortfattad arbetsbeskrivning. Lyft fram vad du åstadkom och vilka konkreta resultat du nådde, till exempel utvecklingssiffror. Om du har svårt att sätta ord på din kompetens kan du utgå från vilken feedback du fått i utvecklingssamtal. Rekryterare brukar gilla visuella mätare och på sistone har det varit vanligt att presentera språkkunskap eller IT-kompetens med färglagda bollar, till exempel fem bollar av fem på en skala. Din utbildning berättar om dig som person och din förmåga att lära dig. Våga komprimera CV:n till en sida, men använd hela sidan, du behöver inte ha stora marginaler. Foto är bra att ha med.

I vilken utsträckning används personlighetstester inom rekrytering?

Personlighetsbedömningar har blivit väldigt vanliga, det sägs att Finland är testernas förlovade land. Vi rekommenderar att man testar de två eller tre bästa. Den som blir testad kan själv välja tidpunkt och svara online. Jag förstår frustrationen hos dem som söker flera jobb och ska svara på testerna upprepade gånger. Men det är bra att minnas att testerna innehåller flera nivåer och alltid är uppbyggda enligt den öppna positionen. Som sökande ska man se till att få den feedback av konsulten som man är berättigad till om testresultaten. För arbetsgivaren hjälper testerna inte bara att välja den kandidat som passar bäst för jobbet, utan de kan också visa vad man ska ta fasta på under inkörningsperioden för att personen ska känna sig välkommen i företaget och prestera bra, samt ge underlag för kommande utvecklingssamtal.

Hur används artificiell intelligens inom rekrytering och bemanning?

Vi testar nu AI inom digital prospektering. Tiden får visa exakt vad AI kommer att innebära inom vår bransch, men säkert är att det kommer att hjälper oss att bli smidigare att hitta kandidater som matchar det vi söker. Jag hoppas AI även kommer att göra det lättare för arbetssökande att hitta de arbetspositioner som finns att söka, och att forma sig en bild av sin egen kompetens och hitta den företagskultur de skulle passa i.

Vilken är den jobbrelaterade komplimang som betytt mest för dig under din karriär?

”Du är en oslipad diamant.” Jag fick höra det i ett utvecklingssamtal för fjorton år sedan. Det var en komplimang och samtidigt något som sporrade mig att vidareutveckla mig.

Jag var då ny i min karriär, hade inte haft någon chefsroll, men var en ambitiös och målmedveten ung kvinna. Jag tog kommentaren som en signal om att jag var på rätt väg  men behövde se över vissa delar i hur jag agerar.

text: Heidi Furu