Ska staten blanda sig i aktieutdelning ?

stocks

Här ett försök till opartisk beskrivning av den heta frågan att staten kräver slopad aktieutdelning från företag som delar ut av förra årets vinster till de egna aktieägarna och samtidigt vill ha subvention:

1/ Det glöms ofta bort att aktieägarna äger fortfarande äger de pengar som inte delas ut och som istället medverkar till att rädda deras företag.
.
2/ Om statsmakten delar ut subventioner måste den väl också kunna begränsa dem, t ex utesluta de som har överskott (förra årets vinster) på likviditet.

3/ De som inte tar emot stöd, t ex SKF delar ju nu ut så mycket ägarna själva vill (Wallenbergarnas allmännyttiga familjestiftelser FAM 29 procent av rösterna), en dryg halvering av tidigare föreslagen utdelning.

Halveringen innebär att ca 1,5 miljard kronor stannar i företaget vilket är bra för aktieägare, anställda och Sverige att bolagets finanser stärks i en svår kris.

4/ Det finns redan många paralleller att dra från dagens bidragsdjungel, begränsningar för olika bidrag t ex för Rut, Rot och Solceller.

5/ Om en stark folkopinion anser att aktieutdelningar bör stanna i företagen i försök att rädda dem, då ska väl demokratiskt valda politiker i möjligaste mån besluta i den riktningen.

6/ De stora mottagarna av aktieutdelningar är skattebefriade stiftelser. I ett nationellt krisläge kan de flesta vänta ett år för att senare få mer i utdelning. Pengarna finns ju kvar och används på ett eller annat sätt.

Visst får stiftelser och den forskning de stöder något mindre resurser nu genom inställda aktieutdelningar, allt för att möjligen vinna långsiktigt.

7/ Visst kan man säga att staten/politikerna varit senfärdiga när de på bolagsstämman i Telia den 2 april uteblev eller satt med armarna i kors och lät styrelsen och stämman dela ut 7,2 miljarder till aktieägarna. Staten är ju ensam huvudägare med ca 28 procent av aktier och röster och kammade istället in ca 2 miljarder till statskassan istället för att stärka bolaget i den svåraste kris svenska näringslivet hittills haft sedan andra världskriget. Så kan det bli när man avsäger sig allt ägaransvar…..