Fredrik Lundbergs företagsfilosofi

Utred inte för mycket !

Endast vart fjärde företagsköp är lyckade, resten inte. Därför undviker Fredrik Lundberg sedan 20 år att köpa in helägda mindre bolag. Istället satsar han överskotten från fastighetsbolaget på aktier i börsbolag, vilket är enklare och tar mindre tid. Därmed kan han sköta en av landets största företagssfärer med endast tio personer på huvudkontoret i Stockholm.

Aktiemarknaden utövar ju en kvalitetskontroll av börsbolagens ägare och företagsledningar, det är ju inte kul att bli uthängd i tidningar när det blir fel.

Fredrik Lundberg visade upp sin företagsfilosofi på Näringslivsmässan i Norrköping i fredags. Börsbolag har lättare att rekrytera duktigt folk, som ägare finns möjlighet att utnyttja aktiemarknadens svängningar (när börsaktier framstår som billiga), man kan gradvis bygga ägandet och dela risken med andra.

Lundberg är inte intresserad av att gå in i private equity, alltså den kortsiktiga riskkapitalbranschen, inte heller vill han satsa på ”uppfinnarjockar”. Han har blivit mer och mer övertygad om att ledarskapet är helt avgörande för framgångar, chefer ska själva ”stå i myllan, de måste kunna detaljerna men samtidigt ha överblick”.

Utred inte för länge, var Fredrik Lundbergs råd till åhörarna, det är genomförandet det handlar om. Krångla inte till beslutsunderlag med uträkningar på alla ledder.

Decentralisera, bygg team, man måste kunna säga nej, det sammanträds för mycket.

Konsulter som snackar om strategier fick sig en känga. Stå emot journalister, analytiker och förståsigpåare med åsikter, var andra uppenbart populära råd.

På aktiemarknaden har Lundberg gott rykte som uthållig. Utdelningen uppgår till bara drygt en enda procent av aktuell aktiekurs, vilket aktieinvesterarna accepterar eftersom de tror på framtida värdestegring i framför allt fastighetsrörelsen.

Börsbolaget Lundbergs äger mer än 50 procent av rösterna i börsnoterade fastighetsbolaget Hufvudstaden (bland landets dyraste fastigheter kring Norrmalmstorg i Stockholm) samt i skogsindustrin Holmen som därför redovisas som dotterbolag. Därtill kommer stora aktieposter i Husqvarna, Indutrade, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Efter Lundbergs tal frågade jag varför han för några år sedan meddelade att han inte har för avsikt att öka innehaven i Handelsbankens närstående investmentbolag Industrivärden. Det har nämligen spekulerats om Fredrik Lundbergs maktambitioner när det gäller Sveriges näst största företagssfär. Det behövs inte eftersom bolagen sköts bra, menade han.

De två döttrarna sitter redan med i några olika styrelser, sannolikt fler när deras barn blir äldre. Men 63-årige Fredrik Lundberg, tidigare framstående curlingspelare, verkar fortfarande pigg och kraftfull efter 37 år i företagsledningen, därav VD under 33 år.

Nu vill Lundberg att nya hyresgäster också ska bli piggare genom rökförbud i och invid bolagets många fastigheter…..

(Publicerad i Norrköpings Tidningar 15 maj 2014)

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>