Vertikal odling – en höjdare i USA

Långa rader med odlingar inomhus. Odlingarna sträcker sig ända till taket.

Fröet till vertikal odling såddes för många år sedan, men det är nu som marknaden börjar växa. Framsteg inom robotik och den ökande befolkningen får livsmedelsindustrin att odla industriellt inne i städerna.

Jorden väntas år 2050 ha nio miljarder invånare. Detta samtidigt som antalet hektar för jordbruk krymper. Idén att i stället för att bara odla på jordytan börja plantera på höjden är lite mer än två årtionden gammal. Men först nu börjar vertikalt jordbruk ta fart – i USA och världen över.

I Newark, New Jersey, på andra sidan Hudsonfloden från Manhattan, har Aerofarms en av de största anläggningarna för vertikal odling. Byggnaderna omfattar 8 000 kvadratmeter och har rests där ett gammalt stålverk fanns förut. Inne i byggnaderna finns rad efter rad av odlade grönsaker – i tolv våningar, samtliga belysta av specialkonstruerade LED-ljus för maximala växtförhållanden.

Odlar inte i jord. Plantorna besprutas i stället med en fuktig gödningslösning som använder 90 procent mindre vatten än traditionellt jordbruk. Vertikalt jordbruk sker i en kontrollerad miljö. Eftersom odlingen oftast sker inomhus utsätts grödorna inte för externa angrepp. Torka och översvämning är inga problem, plantorna ansätts inte heller av skadedjur vilket i sin tur eliminerar behovet av bekämpningsmedel.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.