Tron på ekonomin stärktes i april

Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes något i april, enligt Statistikcentralen.

Förtroendeindikatorn var i april 10,4 medan den i mars var 8,0 och i februari 8,3. Förtroendet är dock på en lägre nivå än året innan och fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet.

För barometern intervjuades den 2–18 april 1 475 personer bosatta i Finland.

När det gäller näringslivet är förväntningarna totalt sett rätt oförändrade jämfört med förra månaden, men inom enskilda sektorer har det skett förändringar.

Inom industrin ser läget ljusare ut tack vare en hyfsad orderstock – låt vara att den är mindre än långtidsmedelvärdet. Tillväxtförväntningarna inom industrin är dock fortfarande ganska försiktiga vad gäller de närmaste månaderna och många företag har outnyttjad kapacitet.

Också detaljhandelns förtroende har stärkts sedan förra månaden och försäljningsförväntningarna är rätt goda.

Däremot har förtroendet sjunkit inom byggbranschen. Det samma gäller servicesektorn, där försäljningen förvisso ökade i april men där förväntningarna på den närmaste framtiden är svaga.

Det är Finlands näringsliv EK som sammanställer näringslivets förtroendeindikator.

Patrik Harald