Forum söker ny chefredaktör

Forumbild

Affärsmagasinet Forum för ekonomi och teknik söker en ny chefredaktör. Den nuvarande chefredaktören Patrik Lindfors övergår från och med den 1 augusti till en tjänst som kommunikationschef på Centralhandelskammaren.

Posten som chefredaktör för Finlands enda svenskspråkiga affärsmagasin ger dig en unik inblick i näringslivet, industrin och forskningen. Forum har en upplaga på 11000 exemplar och en stabil ekonomi. Läsekretsen består i huvudsak av ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Tack vare sin unika målgrupp är Forum också ett synnerligen attraktivt organ för sina annonsörer.

Forum driver även en av landets största grupper på LinkedIn, Affärsnätverket Forum, med drygt 5000 medlemmar. Gruppen är en diskussionsplattform för frågor som anknyter till näringsliv och arbete. Forum arrangerar dessutom seminarier kring aktuella teman. Tillsammans bildar tidningen, gruppen på LinkedIn och seminarierna en community där deltagarna kan diskutera och skapa nätverk. Som chefredaktör är du den drivande kraften i utvecklandet av denna community.

Chefredaktören samarbetar med ett större antal externa skribenter och medarbetare. Du leder det redaktionella arbetet och ansvarar för innehållet i Forum (i den tryckta tidningen och de digitala kanalerna).

Till de krav som ställs på den blivande chefredaktören hör bland annat:

– bra språkkänsla

– inblick i näringsliv och industri

– inblick i hur mediabranschen fungerar i dag

– erfarenhet av hur en tidning produceras är en merit

– inblick i digitala distributionskanaler och sociala media är ett plus

– förmåga att utveckla Forum i dess olika former

– förmåga att koordinera produktionen av en tidning

Forum för ekonomi och teknik ägs av ett antal finlandssvenska ekonom- och ingenjörsföreningar och Föreningen Konstsamfundet. Forums redaktion är centralt belägen på Mannerheimvägen 18 i Helsingfors.

Frågor angående tjänsten riktas till Forums styrelseordförande Ralf Wahlsten: 0405404852 eller ralf (at) openoceancapital.com


Ansökningar skickas till adressen ralf (at) openoceancapital.com senast onsdagen den 29.5.