Ett Tinder för konsulter

Lite som Uber. De finsk-slovakiska konsulterna Solved erbjuder en plattform som matchar konsulthjälp med industrier, städer och regeringar. Radoslav Mizera är bolagets man i Slovakien.

Handplocka ett tvärvetenskapligt nätverk av internationella experter för att tackla utmaningar för specifika kunder. Detta recept, problemlösning i nätverksformat, erbjuder de finsk-slovakiska hållbarhetskonsulterna Solved.

En slovak vars hjärta brinner för miljövård är en av hjärnorna bakom det finsk-slovakiska företaget Solved.

”Att jobba tillsammans med finländare är fantastiskt. Våra två länder har så mycket gemensamt”, förklarar Radoslav Mizera, vars digitala plattform redan erbjuder över 3 500 cleantech-experter från ett hundratal länder.

Finländskt kunnande inom hållbarhet och miljövård står högt i kurs i Slovakien. Solved föddes 2013 inom ramen för det nationella programmet Cleantech Finland, ett nätverk av ledande finländska företag och forskare inom området. Solved bildades som en avknoppning från dåvarande Finpro. Idén var att ge bolaget en knuff framåt och ut i den globala affärsvärlden.

”Grundare var, förutom jag själv, Janne Hietaniemi och vd Santtu Hulkkonen, som även de kom från Finpro”, berättar Mizera när Forum träffar honom i hans hemstad Bratislava.

Bredare än teknik. Mizera är, förutom en av de tre grundarna och ägarna, Vice President och Chief Innovation Officer på Solved. Han beskriver företaget som en virtuell plattform för experter och kunder inom cleantech.

”Fast vi använder numera ofta termen ’hållbarhet’. Lösningarna på miljöutmaningar behöver ju inte nödvändigtvis vara enbart rent tekniska.”

Solved jobbar virtuellt och har blott 15 fast­anställda.

”Men plattformen erbjuder runt 3 500 experter från omkring 500 organisationer och företag i ett hundratal länder. Du kan jämföra oss med Uber, fast i stället för taxichaufförer erbjuder vi konsulter, experter och råd­givare.”

Utmanar de stora konsultfirmorna. Lösningarna på miljöutmaningar behöver inte nödvändigtvis vara enbart rent tekniska, vet man på Solved. Bolaget föddes som avknoppning av dåvarande Finpro. Foto: Mostphotos

En typisk konsult deltar via Solved i enskilda projekt, som sysselsätter dem 15–20 procent av tiden. Bolagets kunder är ofta exempelvis städer eller företag, som vill agera på ett miljömässigt hållbart sätt.

”Vi hjälper dem genom att identifiera de bäst lämpade experterna och konsulterna världen runt för att möta kundens behov, och sammanför parterna.”

Slimmat format ger kostnadseffektivitet. Att agera tidigt är A och O då man siktar på minimerad miljöpåverkan och maximal hållbarhet. Uppskattningar gör gällande att omkring 80 procent av de miljöpåverkande faktorerna i en produktion eller servicekedja bestäms redan på planeringsstadiet.

”Därför fokuserar vi på initialstadiet av ett projekt, innan något har byggts eller satts igång. Det är då kunderna behöver mest hjälp, får de det senare kan det bli mycket dyrare.”

För en kund som saknar egen expertis inom cleantech kan en väg vara att köpa rådgivning via en av de stora konsult­firmorna.

Varför då vända sig till förhållandevis lilla Solved i stället för till någon av de väletablerade jättarna?

”Först och främst därför att vi är mycket mer kostnadseffektiva. Jag brukar säga att det inte är någon stor skillnad mellan oss och dem, det handlar bara om en nolla”, skrattar Mizera.

För det andra utger sig Solved för att vara ’mycket mer fokuserade’ på kundens verkliga behov.

”De stora konsultfirmorna bygger ett team av sina egna konsulter, men hos oss möter kunden experterna direkt, det är som på Face­book.”

Sören Viktorsson text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!