Enkel biljett till Mars

Visionär. Bas Lansdorp berättar om Mars One på Moderna Museet i Malmö. Foto Jonatan Jacobson

Om stjärnorna står rätt kommer fyra jordbor att grunda en mänsklig koloni på vår röda grannplanet 2025.

Forum har träffat Bas Lansdorp – hjärnan bakom den planerade Marsexpeditionen.

Han har sedan barnsben fascinerats av rymden och planeten Mars i synnerhet. Det är alltså ingen slump att den nederländske entreprenören 2011 sålde sina andelar i det framgångsrika vindkraftsföretaget Ampyx Power och grundade Mars One med syftet att skicka de första jordborna till Mars.

”Om 100 år kommer ingen att veta vem som var USA:s president 2014. Namnet på den första Marsmänniskan kommer däremot att vara bekant för många”, säger Bas Lansdorp till Forum i samband med en föreläsning på Moderna Museet i Malmö.

Under det första året reste Bas Lansdorp runt i USA för att få feedback på sin idé från de stora rymdföretagen. Snabbt drog han slutsatsen att det går att genomföra projektet med befintlig teknik.

År 2024 är det tänkt att den första besättningen på fyra personer ska påbörja den sju månader långa rymdresan. För att överhuvudtaget ha råd att genomföra projektet söker Mars One efter deltagare som är villiga att åka utan returbiljett.

”Den största utmaningen är att hitta de första personerna som faktiskt klarar av detta. Besättningen ska odla sin egen mat, de kommer inte kunna duscha och behöver dricka återvunnen urin. Den första gruppen kommer att få det tufft”, säger Bas Lansdorp.

I april 2013 släpptes ansökningsformuläret på Mars Ones hemsida varpå 200 000 intressenter från hela världen anmälde sig.

Av dem gick 1 058 personer vidare i en första gallring. Under 2014 kommer ett fyrtiotal kandidater att väljas ut för intensiv träning i artificiell Marsmiljö fram till uppskjutningen 2024.

För att Mars One ska kunna räknas som ”hela mänsklighetens projekt” kommer de fyra personerna i den första gruppen att komma från olika kontinenter och troligtvis vara både män och kvinnor. Efter att den första mänskliga kolonin etablerats på Mars 2025 är tanken att nya besättningar ska skickas vartannat år för att skapa en stabilare bosättning på planeten. Mars Ones målsättning är enkelt formulerad för att det redan dyra projektet ska bli möjligt att genomföra.

”Vårt mål är inte att komma med vetenskapliga upptäckter, det kommer automatiskt eftersom människan är ett nyfiket släkte. Vårt mål är att sätta de första fötterna på planeten Mars och skapa en plats där människor kan överleva”, säger Bas Lansdorp.

Men är de storslagna planerna realistiska? Att få den första gruppen till Mars beräknas kosta sex miljarder dollar – pengar som bland annat ska inhämtas från sponsorer och genom försäljning av TV-rättigheter.

”En företrädare för ett stort medieföretag sade att detta kommer att bli världens största mediehändelse någonsin.

OS-sändningarna i London genererade 4 miljarder dollar. Marsexpeditionen kommer att pågå i många år och locka fler tittare”, säger Lansdorp.

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Jonatan Jacobson, text och bild
Johan Joelsson, text