Cami Hongell

Cami Hongell

Utbildning: Ekonomie Magister, CEFA
Gamla jobbet: Privatinvesterare
Nya jobbet: Tellybean Ab, VD
Ort: Helsingfors, Finland
Nya arbetsuppgifter: Tellybean erbjuder lätta videosamtal på TV. Jag har varit med sedan bolaget grundades år 2011 och har stött verksamheten som en aktiv styrelsemedlem. I början av mars utnämndes jag till VD för att driva Tellybean från ett utvecklingsprojekt till ett tillväxtföretag. Jag ser fram emot att kunna tillämpa mina tidigare erfarenheter för att bygga Tellybean till den ledande lösningen för videosamtal på TV. Vår första partner är Philips TV – mera spännande nyheter följer senare i vår.