Anders Borg punkterade enfaldig journalistik

I Ekots lördagsintervju ställdes finansminister Anders Borg på sedvanligt sätt plötsligt inför ett antal Ja- och Nej-frågor. Det var kul att höra Borg skippa de enfaldiga svaren och istället svara nyanserat men ändå kortfattat.

Programledaren Monica Saarinen gav upp efter en handfull frågor och förhoppningsvis skippar hon helt denna enstavighet i framtiden.

Anders Borg sade vid ett tillfälle med kraft – ”låt mig tala till punkt”. En viss poäng hade han också vid just det tillfället. Men det blir ointtressanta utfrågningar om alla politiker ska tala till punkt – alltså i all oändlighet. En bra programledare går in vid svarandens andhämtning och glider elegant över till nästa fråga utan att avbryta.

Det har i alla år varit en hopplös uppgift att övertyga politiker om att ”tala till punkt” i varje läge skulle göra att få vill lyssna.