Algsoppa i tanken

Mångsidiga. Alger, levande vattenorganismer som använder klorofyll från fotosyntesen, kan utvinna energi ur ljus. De står även för omkring 80 procent av den globala syreproduktionen. Här en testodling i Borås, driven av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Bioolja från alger kunde ersätta en stor del av dagens fossila olja. Förväntningarna är stora på algerna – planetens lungor och framtida drivmedel.

Av Marie Granmar.

Läs hela texten i papperstidningen eller på iPad.