Äga eller hyra lägenhet – stugsemester eller hotell?

Tidningarna skriver om hur ’de unga’ vill resa och bo på hotell eller hyra lägenheter hellre än att äga ett fritidshus eller skog Finland. Det är som om världen förändras radikalt, medan vi gamlingar lever lyckliga i en numera irrelevant bubbla …

Nicholas Anderson är oberoende rådgivare och konsult inom finans,
infrastruktur och klimatförändring.

I artiklarna hävdas att unga människor inte vill ha känslan av att sitta fast i tvångsarbetsläger, som sina föräldrar. Vem vill åka till samma ställe sommar efter sommar, vem vill bo i primitiva förhållanden med myggor,  vem vill hugga ved och måla ytterväggarna vart femte år, vem vill gräla med sina syskon om vem som får ärva vilken byggnad och när de kan hålla sin semester?

På tröskeln till mitt 70:de år i år kanske jag får anföra några synpunkter på detta, då jag har personliga erfarenheter av följande:

1. Jag har bott och jobbat i sex länder – Storbritannien, Finland, Sverige, Frankrike, Singapore och USA, och största delen av tiden har jag bott i hyrda lägenheter, utom i Finland, Sverige och Storbritannien.

2. Jag har arbetat med projekt i Ryssland, Ukraina, Kina, Indien, Serbien, Rumänien, Rwanda, Moldavien, Georgien, Norge, Sverige, Ghana, Turkiet och Kroatien, och där bott på hotell.

3. Jag har ägt fritidshus nära Joensuu och Nyslott, och har nu en lägenhet i Helsingfors och en vacker sommarstuga av stock på en skogbevuxen holme nära Ekenäs.

4. Jag har byggt ett tegelhus, och hållit i skick flera stockstugor …

5. Jag har rest på semester till varje hörn av jorden utom Nord- och Sydpolen!

Hotellstandarden förfaller. Vi börjar med hotellbiten. Jag har bott på hundratals hotell i otaliga länder. De brukade förr vara trevliga och intressanta, och ha hög standard. Men i dag har tillväxten och konsolideringen inom hotell-industrin och lågprisflygbranschen lett till att alla hotellrum ser lika ut och städas av överarbetad, slarvig billig utländsk arbetskraft. Det finns undantag i Österrike, Tyskland och Singa-pore, men också dessa är hårt pressade av Booking.com och dess kusiner. De höjer priserna vi får betala, och ökar hotellets kostnader. Att hitta små välfungerande hotell eller Bed & Breakfast börjar bli så jobbigt att hela dagen går vid laptoppen …

Booking.com fakturerar sina klienter mellan 15 och 30 procent, vilket betyder att man ’sparar in’ på städning och service. Naturligtvis kan du hitta ett verkligt trevligt hotellrum till det facila priset 500 euro per dygn, men de är för den där enda procenten riktigt rika, som inte har ett hum om penningvärdet … man betalar bara för extra utrymme och ohälsosam mat, och för snorkig personal.

Airbnb är världens ände – konceptet domineras av amatörer vilkas uppfattning om städning och vad kunden behöver i möbelväg är minimalistisk i negativ bemärkelse. Om jag har haft en positiv erfarenhet av Airbnb, har jag haft fem riktigt dåliga … och om du skriver ett negativt omdöme om en eländig lägenhet, svartlistas du strax av dess ägare.

Lövkrattning och familjegräl. Tanken att ett eget fritidshus skulle vara ett tvångsarbetsläger … Det är faktiskt bara en form av ypperlig fysisk träning. Att måla ger utrymme och tid för djupa tankar; att fälla träd neutraliserar ilska och våldsamma tankar, att kratta löv och klippa gräs är att fira årstidernas växlingar; och stora utebrasor ger stunder av glädje, sotiga händer och rökdoft – njutningsfullt, ifall du inte är min fru! Tänk på den gångna idealiskt heta sommaren, och på den här spännande stormiga och vindslitna hösten …

Ingenting av detta kan vara lika tillfredsställande i en hyrd semesterstuga där det kan trigga familjegräl om någon har sönder ett glas …

Att köpa ett hus eller en sommarstuga är en avgörande och livsomvälvande erfarenhet, och ett ypperligt sätt att investera i ditt nuvarande och framtida liv, och hålla dig i form fysiskt. Du lär dig också nya färdigheter för livet och jobbet. Du börjar fundera på en alternativ livsstil – inte alla vill förbli ingenjörer eller bankanställda. Till och med jag har bytt hatt flera gånger.

Att hyra lägenheter eller hotellrum är utmärkt för korta perioder, men inte mer än så. Att hyra hela livet är ett alternativ, men inte att rekommendera eftersom du missar alla intressanta livsomvälvande erfarenheter. Också upplevelsen att spara för framtiden uteblir, och den är viktig, oavsett vad andra ’rådgivare’ säger … och många av dessa rådgivare gör förresten en massa pengar på uthyrning.