40 år sedan världsekonomin ändrades

Idag är det 40 år sedan oljepriset chockhöjdes från 5 till nästan 12 dollar per fat (nu ca 110 dollar Brent, 99 dollar WTI). Jag var på plats, utsänd av Dagens Nyheter till Teheran för Irans möte med Oapec, de oljeproducerande arabländerna.

Vi var ett dussin journalister på oljeministrarnas möte i finansministeriets lokaler nere in staden. När vi mot slutet av första dagen fick guldkantade kort på språket farsi (persiska) visade det sig vara inbjudan till shahen.

Shahen uppfattades mest som playboy, beskriven så i veckopressen med sina hustrur Soraya och sedan Farah Diba, vintertid på skidåkning i St Moritz. Därför var jag liksom kollegorna måttligt intresserade av att lämna oljeministrarna. De tuffa amerikanska reportrarna tackade också nej. Då fick vi veta av ministeriets tjänstemän: Om herrarna önskar stanna i landet är det bäst ni accepterar hans höghets inbjudan.

Vi åkte upp till slottet högt ovanför staden och redan tidigt på morgonen var hovmännen klädda i frack. Efter många timmars väntan svepte shahen in och höll ett tal som överraskade oss totalt: Förutom mer än fördubblat oljepris kritiserade shahen USA för dess våldsamma slöseri med olja, särskilt förvånande eftersom amerikanarna uppfattades som garant för att han fick sitta kvar på påfågeltronen. Shahen motiverade det högre oljepriset med att oljan är på väg att sina, om priset höjs blir det lönsamt att öka användningen av kol som då uppfattades vara räddningen på lång sikt.

Det var uppenbart att shahen, som inte deltog i oljeministrarnas möte, ville stjäla uppmärksamheten främst från Saudi-Arabiens shejk Yamani.

Tre månader tidigare, strax innan kriget mellan Israel och Egypten i oktober, hade oljan kostat under två dollar per fat (159 liter). Dessa höjningar medförde ransoneringar, i Sverige förbud att köra privat bil på söndagar och att använda varmvatten flertalet av veckans dagar.

Men dessutom rederi- och varvskris, därefter stålkris, statsfinansiell kris, en rad devalveringar av kronan, energisparande med exempelvis tätare fönster (och en hel del mögelskadade hus) och mycket annat. Världsekonomin förändrades kraftigt.

Fem år senare kom den andra oljekrisen i samband med att shahen blev jagad iväg från Iran, han avled i exil i leukemi i Egypten 1980. hahen fått både religiösa kretsar och många i utlandet välutbildade iranierna emot sig under den snabba moderniseringen av landet med stenhårda metoder.

Det blev dock ännu värre diktatur med den efterföljande härskaren ayatollah Khomeini och hans religiösa mullor som införde ”renlärig” islamisk republik.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>