Draper Prize till GSM-pionjären Thomas Haug

3

Thomas Haug har tilldelats det prestigefyllda Draper Prize för 2013 tillsammans med några andra pionjärer inom mobil telefoni. Haugs insats var avgörande för att införa en nordisk och europeisk standard inom mobiltelefonin.

Thomas Haug hade en central roll i utvecklingen av de gemensamma standarderna för mobiltelefoni NMT och GSM. Haug var bland annat ordförande för den nordiska arbetsgrupp som definierade systemet för NMT. År 1982 utsågs han till ordförande för den kommitté som ledde utvecklingen av GSM (Global System for Mobile Communications, ursprungligen Groupe Spécial Mobile). GSM blev den ledande standarden inom mobiltelefoni, och är i dag den största tekniska standarden inom alla kategorier.

Draperpriset delas ut av den amerikanska ingenjörsvetenskapsakademien NAE och beskrivs som Nobelpriset inom ingenjörskonst. Priset är uppkallat efter den amerikanska vetenskapsmannen Charles Stark Draper. De övriga pristagarna förutom Haug är Martin Cooper, Joel Engel, Richard Frenkiel och Yoshihisa Okumura. Priset delas ut den 19 februari i Washington.

Thomas Haug konstaterar att flera personer haft en viktig roll i utvecklingen av standarderna för NMT och GSM. Till de kolleger han lyfter fram hör bland andra de finska ingenjörerna Matti Makkonen och Touko Hahkio. De finska medlemmarna i NMT-gruppen spelade en viktig roll framför allt inom datadelen av samarbetet. Att Draperpriset tillfaller Thomas Haug kan ses som ett erkännande av det nordiska mobilkonceptet och Haugs nordiska kolleger.

Thomas Haug tilldelades 1987 Svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) guldmedalj tillsammans med framlidne Östen Mäkitalo. De belönades då för sina insatser för utvecklandet av NMT-systemet. Att priset gick till Haug och Mäkitalo motiverade IVA så här:

“Haugs och Mäkitalos insatser i utvecklingen av NMT-systemet karakteriseras främst av deras förmåga att i ett tekniskt brytningsskede med teknologisk framsynthet utforma ett system som i dag har sin styrka i balansen mellan avancerad teknik och ekonomisk realiserbarhet samt systemmässig integration av radio- och telefonteknik. NMT-systemet har dessutom realiserats i nordiskt samförstånd.”

Thomas Haug föddes i Norge 1927 och har under sitt yrkesverksamma liv arbetat främst i Sverige där han även är bosatt.

Patrik Lindfors, text

Mikael Nybacka, foto