Vasa är energi i potens

Bildtext i detta fält!

EnergyVaasa. Energiska Vasa. Det har blivit ett mantra för Vasa och Vasaregionen. Och siffrorna övertygar.

Energiklustret består av drygt 140 företag och 10 000 anställda, en fjärdedel av Finlands totala arbetskraft i energibranschen. Företagen omsätter totalt omkring 4,4 miljarder euro och har en exportandel över 80 procent, enligt Suvi Markko, kommunikationschef på Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek och Robert Olander, kommunikationsansvarig för energiklustret.

Att Vasa utsågs till centrum för hållbara energilösningar i det nationella Inka-programmet (för innovativa städer) ses som ett bevis på energiklustrets betydelse.

”Energiklustret har satt Vasa på kartan”, fastslår Markko och Olander.

Dag Sandås, ekonomidirektör och vice vd på energiteknologibolaget The Switch, är mera tveksam. The Switch grundades 2006, då Rotatek, Veteco och Youtility slogs ihop. Bolaget är en central nod i energiklustret, och tillverkar permanentmagnetgeneratorer och effektomvandlare för vind- sol-, och andra förnyelsebara energiformer.

Forum träffar Sandås i modellfabriken på Företagargatan i Runsor. Med grannar som företagshotellen Futura I-III, Wärtsilä och VEO befinner vi oss mitt i energiklustret.

”Energiklustret är ett väldigt känt begrepp i regionen. Utanför tror jag ingen ens bryr sig om att Vasa har ett energikluster. Det har inte förändrat rekryteringen av personal”, säger Sandås.

Marknadsföringssatsningar som energiambassadören har gett stor nationell uppmärksamhet. År 2012 sökte 1 600 sommarjobbet som energiambassadör. 300 sände in en videointervju 2013, medan 52 000 personer har kommenterat, gillat eller delat innehållet i sociala medier.

Dag Sandås ser det som ett jippo som lyfter självförtroendet, men varnar att det kan ge en felaktig bild.

”Vi behöver inte hi-flyers, utan hårt arbetande, solida realister. Programmet Inka, innovativa städer, tror jag mera på, det är mera stabilt och långsiktigt. Om det utnyttjas på rätt sätt skapas mervärde för regionen.”

Klusterretoriken ses av Sandås närmast som marknadsföring. Klustret fanns på plats före man började tala om det. Markko och Olander nämner ofta ”klustret”, men det skrivna marknadsföringsmaterialet rubriceras inte med ”energikluster” utan ”Nordens ledande koncentration av energiteknologi.”

Har Vasa utrett om ”energiklustret” uppfyller vetenskapliga krav på ett kluster?

”Nej, det har man inte”, säger Olander.

Forum får inget svar på frågan varför inte, vilket öppnar för osäkerhet om Vasa har ett kluster eller en koncentration. I stället lyfter Olander fram fler positiva siffror för Vasaregionen; som att företagen står för cirka 12 procent av Finlands totala export inom den teknologiska industrin och 30 procent av energiteknologiexporten.

”Det är en otroligt viktig sak för vår region att vi har det här klustret. Vi tycker att vi är Finlands energihuvudstad. Vi kan lugnt säga att det inte finns en minister som inte känner till energiklustret eller satsningarna på energiambassadörer”, säger Olander.

”Energiteknologin har varit vår ’religion’, och det har smittat av sig. När till exempel VEO jobbar tillsammans med andra företag får de jättebreda axlar”, säger Markko.

Energiklustret i Vasa har växt fram organiskt, utgående från befintliga företag och spinoffs.

”Man kan inte ’skapa’ något kluster, det ska skapa sig själv. Sedan kan man alltid förstärka det och hjälpa till. Men det utgår från företagen och kunderna. Kan man spela korten rätt så blir det bra”, säger Sandås från The Switch.
De två storföretagen Wärtsilä och ABB står för knappt hälften (cirka två miljarder euro) av totalomsättningen i klustret. Runt dem har företag som Vacon, Veo och Citec vuxit fram.

”Alla spinoffs rullade egentligen ut från ABB och Wärtsilä, fler från ABB, men Wärtsilä har varit bra på att ta med underleverantörer till internationella marknader”, säger Sandås.

Tanken att energiklustret kunde bli för beroende av Wärtsilä och ABB oroar inte Olander.

”Det är en mycket speciell teknologi, inte så lätt att flytta härifrån”, säger han.

Det finns även en fördel med Vasaregionens relativa litenhet.

”I Vasa vet man vem man ska ringa. Allt är enkelt här, alla känner alla.”

Mellan företagen råder enligt Sandås ingen fientlighet utan öppet samarbete. Men det är klart att man inte alltid kan tala om allt, för ingen vill ge bort konkurrensdata.

”Många har jobbat på flera företag och alla har varit i kontakt med politiker på något sätt. Själv hade jag jobbat på Wärtsilä, Vacon och FinnPower innan jag kom till The Switch. Jag känner hälften av resenärerna i planet när jag åker på arbetsresa”, säger Sandås.

Han har inget emot att folk flyttar bort för studier och jobb, så länge Vasaregionen förblir så attraktiv att de kan lockas tillbaka senare med sina erfarenheter, efter utbildningen.

”Ska man marknadsföra regionen är det via livskvalitet. Det är lugnare här, inte så långa arbetsresor, bra skolor. Och det har inte funnits stora branscher här som har dikterat allting. Det har varit lätt att starta nytt och satsa. Det är positivt i den här regionen.”

Läs artikeln i sin helhet i pappersversionen av Forum!

Peter Ehrström text

Mervento foto