Kartongpallar gör transporterna lättare


Industrin över hela världen använder i allt högre grad lätta pallar av returpapperskartong. Lovisaföretaget Eltete är ledande tillverkare i nischen.

Eltetes linjer för produktion av lätta kartongtransportpallar finns redan på flera håll i världen, bland annat i Japan och Dubai.

Eltetes linjer för produktion av lätta kartongtransportpallar finns redan på flera håll i världen, bland annat i Japan och Dubai.

Eltetes pallar av kartong väger fyra till fem gånger mindre än träpallar. Ändå har de i stort sett motsvarande bärkraft.
”Det innebär att lastbilar och flygplan kan lasta betydligt mer produkter eftersom totalvikten sjunker markant”, säger Eltete TPM:s vd Bo Österman.
En annan stor fördel är att kartongpallarna kan tillverkas i industriell skala i det närmaste var som helst.
”Det enda som krävs är tillgång till kartong. Det optimala är att returpapper körs in i ena ändan av linjen och färdiga pallar kommer ut ur den andra ändan.”
Eftersom bolaget själv har utvecklat både produkterna och produktionsteknologin kan kartongpallkonceptet exporteras till olika lokala marknader.
”Företag vill inte längre ha lager. Då måste man vara med på lokal nivå och producera pallarna och andra kartongbaserade förpackningsprodukter där de behövs.”

Globaliseringen öppnar många nya marknader för Eltete, men bolaget hotas av avsaknaden av riskkapital, som gör att mindre företag i Finland har svårt att utveckla sig globalt.
“Finland lider ännu av storindustritänkande. De sysselsättande familjeföretagen som utgör en mycket viktig kugge för industrin i Finland har svårt att finansiera sin utveckling”, säger Österman.
Han betonar att det är ett problem att ett medelstort familjeföretag som Eltete klassificeras som ett storföretag enligt EU-standarden. Det innebär att man jämställs med börsnoterande företag då det gäller risk- och tillväxtkapital. I en koncern måste moderbolaget kunna finansiera verksamheten, men i fall det inte finns förutsättningar för det i Finland tvingas man söka lösningar som i slutändan inte är bra för landets ekonomi.
”Trots en god lönsamhet är det inte lätt för oss att satsa några miljoner för att etablera oss på en ny marknad. Det enda stället där vi kan demonstrera hela vår teknikpalett är för tillfället i Finland, och det är för långt borta för många potentiella kunder.”

Lätt som en plätt. Det är ett sug världen över på Eltetes lätta papperspallar. Bakom företagets vd Bo Österman finns D-board,  en tryckbar ekologisk  kartongskiva för till exempel skyltfönster, mässmontrar och butiksinredningar, som väntas bli en storsäljare fram för allt i Asien.

Lätt som en plätt. Det är ett sug världen över på Eltetes lätta papperspallar. Bakom företagets vd Bo Österman finns D-board, en tryckbar ekologisk kartongskiva för till exempel skyltfönster, mässmontrar och butiksinredningar, som väntas bli en storsäljare fram för allt i Asien.

På sommaren levererade Eltete en kartongpallinje till det japanska förpackningsföretaget Moriya Sangyo i Nagoya. Värdet på affären var närmare två miljoner euro.
Efter att linjen byggts upp i Lovisa, testats och finjusterats samt demonterats för leverans, hängde det på ett hår att hela jobbet hade gått till spillo.
”Linjen var redan på väg till hamnen när vi hörde att feederfartyget hade sjunkit på väg till Finland.”
Trots att leveransen försenades tre veckor startade linjen upp helt planenligt.
”Tack vare linjens intelligenta layout och standardiserade komponenter kunde vi i monteringsskedet ta igen den tid vi förlorade i transporten.”
Den japanska kunden har enligt Österman varit ytterst nöjd med linjen. Den har en kapacitet på tre miljoner pallar i året och investeringen beräknas i bästa fall återbetala sig på ett år.
”De siktar på att bygga ytterligare ett tiotal linjer på andra håll i landet. ”

Eltete har egna fabriker även i Frankrike och i Kina. Där förverkligade företaget nyligen sitt största projekt genom tiderna i Nanjing, en fabrik på 20 000 kvadratmeter.
”Ibland funderar man nog om man bara borde växa i Kina och sedan därifrån etablera sig på andra håll i världen. I Lovisa skulle produktutvecklingen och den lokala produktionen fortsätta som tidigare, men investeringarna skulle inte längre göras härifrån.”
Den kinesiska marknaden för kartongbaserade förpackningsprodukter växer enligt Österman så det knakar. Förutom den nya fabriken i Nanjing har Eltete ytterligare fem fabriker i Kina, som också de har moderniserats.
”Alternativen i Kina är att betala en massa skatt eller att investera hela tiden. Vi har valt det senare alternativet.”
Den maskinpark som används i Kina tillverkas lokalt.
”Där kan vi inte expandera med dyra finska maskiner. Vi har lokal maskinbyggnad i Kina och använder mycket underleverantörer. I Kina måste man vara lokalt etablerad på rätt ställe för att kunna leverera och vara konkurrenskraftig. Detta gäller i synnerhet kartongpallar”, säger Österman.
Han berättar att Nanjing valdes som lokaliseringsort för den största fabriken främst av två orsaker: dels har Ericsson sin största fabrik i Asien där och dels har Shanghai blivit för dyrt.
”I Shanghai stiger hyrorna och socialkostnaderna. Det är inte alls billigt att producera i den staden, där vi också har fabriker.”

Österman betonar att Eltete har utvecklat sin produktionsteknik själv.
”Därför har vi kunnat globalisera verksamheten på ett sätt som våra tidigare konkurrenter inte har förmått.”
Tillsvidare är företaget enligt Österman ganska ensamt i sin nisch, och behöver inte konkurrera med samma produkter som andra.
”Tvärtom. Behöver vi komponenter kan vi köpa av dem och vidareförädla dem till bättre produkter.”
Eltetes franska fabrik är ett gott exempel på utvecklingen.
”Numera levererar vi inte en enda produkt till frukt- och grönsaksförpackningsindustrin, det får våra konkurrenter sköta om. Vi kör i stället helt med industriella förpackningar som ger bättre marginaler.”

Familjeföretaget Eltete grundades för 40 år sedan för att producera kartongbaserade förpackningsmaterial.
I sann entreprenörsanda började man sedan utveckla både nya produkter och produktionslinjer. Verksamheten omsätter i dag närmare 40 miljoner euro, och växer hela tiden.
Som spinoffs till papperspallarna har företaget också utvecklat bland annat durabla transportlådor för både industriprodukter och vätskor.
”Det gemensamma för alla våra produkter är att de kan tillverkas nära slutanvändaren, att de görs av returpapper, att de är lättare än motsvarande produkter av trä och att de enkelt kan återanvändas”, sammanfattar Österman företagets mission.
Resten av Eltete-koncernen omsätter ytterligare cirka 10 miljoner euro. Då talar man om tillverkning av bland annat olika laminatprodukter i Finland. Totalt har koncernen över 500 anställda.

Bo Ingves text och bild