Varför ställs inte de allra värsta miljöbovarna till svars ?

Timmen efter kl 10 idag importerade Sverige elkraft från Tyskland motsvarande 423 MW (megawatt) huvudsakligen brunkolseldad, dessutom från Danmark via Öresund 493 MW, via Jylland 714 MW mestadels kol- och oljeeldad.

Alltså totalt drygt 1600 MW samtidigt som vi exporterade 200 MW till Polen. Netto 1400 mest ”smutsigt producerad” elkraft, av vilken de två Barsebäcksreaktorerna tillsammans istället hade kunnat producera 1200 MW näst intill fritt från koldioxid.

Men de stängdes 1999 och 2005 och sedan dess har Sverige kalla vinterdagar tvingats importera mängder med olje- och kolbaserad elkraft. Ibland har reserven här hemma dragits igång, oljekraftverken i Karlshamn och Stenungsund.

Det var Göran Perssons S-regering som drev igenom besluten med stöd av nuvarande regeringskollegan Miljöpartiet, dessutom Centern och Vänsterpartiet.

Dessa partier borde idag förklara hur de ser på sitt beslut att med öppna ögon spy ut koldioxid. Få personer har förorsakat så stor miljöskada här i världen.

Gå gärna in på svk.se/kontrollrummet, där redogörs timme för timme deras skada.