Härligt med expansiva företag utanför storstäderna

FullSizeRender

Skeppsredare Anders Källsson har fartyg som går på många av Europas stora hamnar.

Möte i Wennerbergska gården i Lidköping i fredags där jag berättade om  ”Ett journalistliv kantat av kriser” hos föreningen Epikuré (vällusting, njutningsmänniska) som dock visade sig högst seriöst med ett antal företagare och andra kända stadsbor. Gunnar Wennerberg föddes på gården, mannen bakom Gluntarne i Uppsala med den mest kända visan ”Här är gudagott att vara…”.

Efteråt besökte jag som Thunrederierna och dess chef Anders Källsson. Han har expanderat till ett av landets största med 13 egna produkttankers, 12 torrlastare som klarar att passera Trollhätte kanal med exportprodukter från industrierna runt Vänern, de två senast byggda vid ett holländskt varv kunde via datorsimuleringar banta installerad motorkraft med nästan 20 procent. Dessutom 8 cementlastande fartyg och sju självlossande. Totalt 40 egna plus ett antal inhyrda. Vidare ett flygbolag med 32 turbopropplan.

Anders Källsson är mycket bekymrad över Göteborgs stad som planerar att bygga ytterligare en bro över Göta älv, dock mycket lägre fri höjd än de tidigare, vilket kommer att hindra större fartyg upp till Vänern., säger han.

Gjorde också ett besök på företaget Absolent som tillverkar filter mot oljedimma för att hålla rent i verkstäder. Som exempel ett filter i splittrat glasmaterial för några hundra tusen kronor som på ett år fångar upp dimmor som kan omvandlas till 17 oljefat à 160 liter, vilka återanvänds istället för att släppas ut i luften. Förutom den stora miljövinsten blir det också ekonomiskt lönsamt, ca 30 procent sparad energikostnad, hävdar VD Tony Landh.

Bolaget börsintroducerades på First North-listan för ett år sedan till 58 kr och handlas nu till mer än det dubbla ca 137 kr, totalt börsvärde drygt 1,5 miljard.  Halvårsrapporten visade ca 50 procents ökad omsättning och vinst.

Melker Schörling äger ca 54  procent i sitt privata bolag vid sidan av börsbolaget som också bär hans namn, Carl-Henric Svanberg 9  procent och hans kompanjon Joakim  Westh ca 14 procent. Utanför de tio största ägarna är bara några få procent är ute på marknaden. Historiken är intressant, en klurig uppfinnare sålde tidigt till kapitalisterna. Bolaget har etablerat dotterbolag i Kina och köpt ett liknande i USA samt har distributörer i flera europeiska länder.