Vapen och stridsflyg i Paris och här hemma

Flygmässan i Paris som till stor del också är en vapenmässa speglade den hårdnande politiska temperaturen i världen, alltmer avancerade vapnen och många länder som vill köpa men inte har råd. De överlägset flesta nybeställningarna gäller dock passagerarflygplan. En fördubbling av dagens civilflyg väntas in på 2020-talet.

Saab ställer dock inte längre ut i Paris, satsar hellre på regionala mässor i Asien (har levererat 12 Gripen till Thailand), Latinamerika (order men ännu inte slutgiltigt kontrakt med Brasilien på 36 Gripen) och Australien där förnyad ansträngning görs för att sälja ubåtar från Kockums/Karlskronavarvet.

Brasilien och Australien kommer dock att sätta samman hos egna tillverkare, Saab eller konkurrenter får leverera teknik och viss materiel. Saabs nya samarbetspartner i Brasilien, Embraer utanför Sao Paulo, fick beställningar på 50 nya passagerarplan från amerikanska och kinesiska regionala flygbolag. Det var just Embraer plus kanadensiska Bombardier som på 90-talet konkurrerade ut Saab inom mindre passagerarflygplan.

Franskt och amerikanskt stridsflyg hade hisnande uppvisningar i Paris. Dock är deras flygplan så dyra att allt fler länder drar sig för att köpa eller minskar tidigare beställningar, Indien beställer bara en tredjedel så många franska Rafale som tidigare preliminärt har tecknas.

Eurofightern har inte ens de egna tiillverkningsländerna råd att köpa som tidigare planerats. Det ger nya chanser för Saabs Gripen.

Idag publiceras gemensamma förslag från sex partier (ej sd och v) om skärpta bestämmelser för svensk vapenexport. De föreslår stopp till länder med grava brister när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Visst innebär förslagen i teorin en skärpning, men de är naturligtvis så gummiartade som det självklara att ”Regelverket måste möjliggöra för en regering att fullgöra sitt ansvar för rikets säkerhet.”

Några listor över ej önskvärda regimer ska ej upprättas.

Absurt var att höra ledamoten i utredningen, den gamle kommunisten Lars Ohly, tidigare k, vpk och nu v, tala om demokrati när han kritiserade det gemensamma förslaget från s, mp och de borgerliga partierna.