SCA:s bolagsstämma reningsbad

Äntligen framträder fyra stora institutioner som förvaltar vårt pensionssparande och skärper gemensamt nya hårda krav på storkapitalet på en bolagsstämma, de spindlar som styr Handelsbankssfären, anställda direktörer i SCA och närstående bolag som levt uppenbart lyxliv på aktieägarnas bekostnad ( i slutändan främst nuvarande och blivande pensionärer).

Nytillsatte VD:n Magnus Groth lovade förändra ”ledningskulturen” i SCA. En av landets främsta industriledare de senaste decennierna Sverker Martin-Löf såg verkligen tilltufsad ut redan från början och blev det också alltmer av flera talare. Han höll ett tre kvarts långt försvarstal med fakta som utmynnade i en rad tvivelaktiga påståenden:

1/ Från det Martin-Löf blev VD 1988 har börsvärdet stigit från 21 till 145 miljarder förra året. Affärsflyget har kostat ”endast” 3 promille av det ökade värde som ledningen skapat.

Invändning: Det är inte bara Martin-Löf och hans andra flygresenärer som skapat värdet, också väldigt många andra. Men även om man skulle acceptera hans underförstådda beskrivning att det mesta av värdeökningen beror på Martin-Löf själv så innebär inte det att han och VD:n som anställda kan förorsaka många miljoner i onödiga kostnader.

2/ Affärsflyget behövs för att snabbt och effektivt nå de många utländska dotterbolagen och framför allt nyinköpta sådana världen över.

Invändning: SCA har huvudkontor i en byggnad belägen bokstavligen ovanför järnvägen på Stockholms Central. Där går ett snabbtåg på 25 minuter flera gånger i timmen till Arlanda, varifrån man kan åka 1:a klass flyg till USA för några tiotusentals kronor. Att då istället ta affärs(privat)planet över Atlanten till en kostnad på över miljonen, den direktören har drabbats av hybris utan gräns. SCA debiteras ca 180 000 kronor i timmen för flyget.

3/ Alla resor har varit i tjänsten.

Invändning: Entledigade VD:n Jan Johansson har försvarat sin flygresa till tre VM-fotbollsmatcher i Brasilien i somras (barn som medföljande passagerare) med att han var inbjuden. Även om han då har råkat tala med en eller annan direktör på någon i branschen på VIP-läktare eller festligheter har sannolikt fotbollsintresset med all sannolikhet föranlett resan.  Få andra än Martin-Löf skulle ha attesterat en så dyrbar utflykt.

4/ SCA har ännu mer restriktiv policy än statsflyget som används huvudsakligen av kungafamiljen och regeringen.

Invändning: Viktigare är hur flygplanen används i praktiken.

Dåvarande finansminister Bosse Ringholm (S) råkade i ordentligt blåsväder när han tog statsflyget från en EM-match i fotboll i Lissabon hem till Stockholm för att hinna till ett fackligt jubileum. Och nu avslöjar Expressen att flera rödgröna ministrar, inklusive Gustav Fridolin av alla, att de ofta beordrar regeringsplan att mellanlanda i Bromma på väg från Arlanda söder ut.  Statsrådsberedningen debiteras drygt 10 000 kr i timmen, utsläppet av koldioxid för mellanlandningen beräknas till drygt 5 ton, nästan lika mycket som den genomsnittlige svensken förorsakar under ett år.

5/ SCA.s två huvudkonkurrenter Procter & Gamble samt Kimberly Clark har vardera sex flygplan, SCA ”bara” delägare i ett.

Invändning: Detta är vad som kan kallas USA-sjukan bland svenska storbolagsdirektörer, de anser att deras löneförmåner ska närma sig amerikansk nivå, trots att mycket få av dem skulle kunna få ledande jobb där. Inom Handelsbankssfären ger de anställda toppdirektörerna varandra allt högre löner eftersom de själva disponerar huvudägandet. På förra årets bolagsstämma i SCA gav de varandra höjda styrelsearvoden med totalt 24 procent mot vilket allas våra AP-fonder protesterade.

6/ SCA tog ansvar för ”jaktslottet” i Härjedalen när delägaren avled, finansmannen Maths O Sundqvist, så att jobb kunde skapas för lokalbefolkningen.

Invändning: Av 289 gäster på jakterna (eller seminarier som Martin-Löf hellre vill kalla dem) var endast 13 kunder, alltså drygt 4 procent. Ofta hyrdes andra jaktmarker trots att SCA är en av landets största skogsägare.

Fler missförhållanden vädrades på stämman. En av många kritiker visade en effektiv jämförelse mellan förra årets lön för tidigare VD Jan Johansson, drygt 22 miljoner kronor, och två andra personer som ofta använder statsflyg: USA.s president Obama drygt 3 miljoner kronor, statsminister Stefan Löfven, knappt 2 miljoner i årslön.

Flera andra påståenden av Sverker Martin-Löf visade att han står långt från den normala svenska företagsledarkulturen. Direktörerna i Handelsbanken-Industrivärden-SCA gav genom kors- och självägandet sig själva ansvarsfrihet genom en klar röstmajoritet, flertalet andra närvarande röstade emot.

De stora institutionerna, bl a några AP-fonder, prickade dock huvudspindeln i nätet Anders Nyrén, ny ordförande i Industrivärden och efterträdare till Martin-Löf, vid valet av ny styrelse i SCA. Nyrén fick ca 20 procent färre röster än var och en av alla de andra åtta.

Sverker Martin-Löf försökte göra medierna och då främst Svenska Dagbladet, som först påtalat missförhållandena, skyldiga till snedvriden rapportering. Om bolagsstämman och dess förspel i landets 13:e största börsbolag i värde får nästan lika stor publicitet som de 12 andra större tillsammans så säger det en hel del om upprördheten i vida kretsar över SCA-ledningens ”kultur”.