Usel journalistik (7)

Det vimlar av ”förlorare” på aktiemarknaden i sändningarna från Sveriges Radio och SvT om börsnedgången, också på en del tidningars börssidor där skribenterna borde veta bättre.

”Förlorarna” har inte förlorat innan de säljer, de allra flesta har kvar sina aktier även i nedgångar. Och av dem har få råkat ut för värdeminskning, de flesta har köpt aktierna långt tidigare till lägre kurs än dagens och ligger alltså på plus jämfört med vad de köpte aktierna för.

Det gäller också de som köpt kinesiska aktier på Hang Seng i Hongkong och SSE i Shanghai. De som köpte genomsnittsaktien på börsen i Shanghai under åren 2011till hösten 2014 fortfarande fått en kraftig värdestegring.

Man gör inga förluster eller vinster förrän man säljer aktierna, endast en värdeminskning eller värdeökning. En annan sak är att de flesta känner sig rika när de fått en kraftig värdestegring.