Lundastudenter i statsvetenskap väljer Vänsterpartiet

Lundastudenterna på statsvetenskapliga institutionen i Lund i ett provval strax före valvakan på Universitetet i går söndag:

V störst, nästan var fjärde student 22,7 procent, Mp 19,7, S 14,6, C 14,2, L 12,4, M 9,4, Fi 2,1, KD och SD båda 1,7 procent.

På samma institution läste jag statskunskap för många år sedan. Men sedan dess har lärosätet önskar bli lite finare och försökt skaffa sig mer prestige genom att byta ut kunskap till vetenskap. Man frågar sig om inte heller de unga studenterna fått kunskap om Vänsterpartiets rötter.

Stefan Löfven talade i förra året apropå SD om hur viktigt det är att känna till politikens rötter. Han glömde då Vänsterpartiets kommunistiska förflutna. Men i valrörelsen snuddade han vid ämnet när han 30 augusti var på turné i Jönköping.

JP skrev om att Löfven inte tror att vägen till framgång för Socialdemokraterna är att söka sig vänsterut:

”Socialdemokratin har alltid och kommer alltid att vara ett parti som ska samla många. Vill man förändra ett samhälle måste man göra det med det stora folkflertalet med sig.”