Ordens hemligheter

Gustaf Cederlund har jobbat med ordens makt att ljuga, manipulera och avslöja sanningen i drygt 30 år.

Efter att ha tigit i några miljoner år började människoapan prata. Varför vet vi ej, inte heller när. En teori går ut på att människan uppfann språket för att dölja sina tankar för andra.

Däremot vet vi tämligen exakt när vi började skriva, också varför. Det tog lång tid att knäcka koden så att vi kunde läsa vad våra anförvanter skrev för femtusen år sedan.

Till slut lyckades man. Spänningen var givetvis enorm – skulle den ursprungliga religionen träda fram eller kanske en ny Homeros? Innehållet var betydligt mer prosaiskt. Låt orden tala för sig:

Amortera. Att avbetalar – eller om man så vill – döda sina skulder. Ursprunget hittar man i latinets mortus som betyder just död.

Bankrutt. I italienskan är ”bancarotta” känt i skrift sedan 1400-talet. Det betyder ordagrant ”sönderbruten bänk, sönderslaget bord”. Det påstås att de medeltida penningväxlarna eller köpmännens bord helt enkelt slogs sönder om de råkade komma på obestånd. Ordetimporterades till svenskan på 1500-talet och stavades tidigare ”pankerutt”. Därifrån det kärnfulla ordet pank.

Chef. Härstammar från latinets caput, huvud, som också gett oss ordet kapital.

Debatt. Ordet sägs vara en förutsättning för en levande demokrati och skäms inte för sitt ursprung. Ordet kommer från franskan débattre som betyder gräla.

Diskussion. Väl dolt bakom bokstäverna döljer ordet en dramatik det många gånger lever upp till. Ordet har sina rötter i latinets discutere med betydelsen jordbävning.

Ekonom. Kommer från grekiskan och betydde i sin ursprungliga form hushållare. Ordet användes för den uppsyningsman som ansvarade för att fördela maten till slavarna i huset. Fransmännen lånades så småningom in ordet och vi övertog det från dem. Ordet har idag en betydligt utvidgad betydelse men ursprungsbetydelsen ”hushållare” är fortfarande i relevant.

Finanser. Ordet har vi använt sedan 1500-talet men på den tiden användes det endast om skatter. Det kunde också betyda ”list, svek och knep”. Ordet kan spåras till latinets finire – avsluta. När affären rotts i hamn var det enda som återstod att betala.

Gratis. Ett ord som stått sig genom seklerna. Cicero använde ordet för två tusen år sedan med exakt samma betydelse som vi lägger i ordet. Gratis har sina rötter i det latinska substantivet gratia (vänlighet, tack) och betyder därför egentligen av ren vänskap eller ynnest.

Idiot. Kommer från grekiskans ”idiotos”, som var benämningen på en person i eget yrke till skillnad från en person som var i offentlig tjänst. (Grekiskans idios betyder personlig, privat eller egen). Sedan gled betydelsen över i att företagare var ovetande om offentlig verksamhet och denna okunnighet urskuldades med att personen ansågs ha mindre intelligens.

Investera. Att placera kapital i företag. Ordet har sina rötter i latinets investire som egentligen betyder bekläda. Vestis är nämligen klädnad och därifrån har vi fått ordet ”väst”.

Konkurrens. Currere är latin och betyder springa. Prefixet con- står för tillsammans. Concurrere betyder alltså att springa tillsammans. Och när man springer tillsammans tävlar man ju.

Gustaf Cederlund Text