Tuomas Vanhanen Vasanejdens energiambassadör

vasa energiambassador tuomas vanhanen robert olander merinova suvi markko vasek
Tuomas Vanhanen, 25, blir Vasanejdens energiambassadör. Vanhanen utsågs bland över 1600 sökande.

Sommarjobbet som Vasanejdens energiambassadör har under vårvintern väckt mycket uppmärksamhet, inte minst för lönen – 30 000 euro inklusive bil- och andra förmåner. Energiambassadörens uppgift är att göra energiklustret i Vasaregionen samt dess betydelse för landet känt hos en bredare allmänhet. Han kommer bland annat att vara aktiv på sociala medier.

Energisektorn har de senaste åren expanderat kraftigt i Vasaregionen och är i dag en stor arbetsgivare. Cirka 800 personer jobbar med forskning och utveckling inom olika energiteknologiföretag.

Sommarjobbet som energiambassadör utlystes i februari. Bland de sökande valdes 22 semifinalister och i nästa steg sex finalister. Valet av Tuomas Vanhanen motiveras med att han är ett energiskt och kunnigt ungt proffs, som redan i ett tidigt skede skilde sig från resten av de sökande.

Vanhanen studerar kraftverksteknik och företagskommunikation vid Tammerfors tekniska universitet.

Bildtext: Robert Olander från Merinova, energiambassadör Tuomas Vanhanen och Suvi Markko från Vasek vid presentationstillfället den 18 april.

>> Mer om Vasaregionens energikoncentration på kampanjsidan www.energyvaasa.fi/lahettilas/