Tre företag, tre roller, tre viljor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green Elk är inte det första företaget jag varit med om att starta. Ingen företagsstart är den andra lik: Företagen löser olika behov för sina kunder, spelar olika roll för sina ägare, har olika interna konstellationer, olika syn på finansiering, på tillväxt och på lönsamhet. En företagare är inte den andra lik.

Den första gången jag var med om att bygga upp ett företag var 1987. Företaget Polycon Ab hade tre grundare, alla ivriga teknologer med studierna oavslutade. Studierna hade vi delvis finansierat med arbete inom den spirande och omogna IT-sektorn, och vi tyckte att vi kunde erbjuda kunden en minst lika bra lösning i egen regi.

En central del av vårt mål var att försörja oss. Lönsamhet var centralt. Hur många timmar kan vi fakturera per månad och person? Kan vi höja debiteringen, från de redan svindlande 330 mk/h vi började med?

Tillväxt var sekundärt, och hade någon antytt extern finansiering, hade vi avfärdat tanken som befängd. De tre grundarna hade ungefär samma mål och samma erfarenheter.

Vi arbetade långa arbetsveckor; eftersom fallet redan är preskriberat, kan jag erkänna att jag under förra århundradet hade arbetsår med en bit över 2700 noggrant bokförda arbetstimmar, vilket tekniskt sett var över 60 procent konstant övertid.

Den andra gången var 2001 med MySQL AB. Här var det inte lönsamhet som var ledstjärnan, utan tillväxt. Att försörja sig och familjen fanns förstås med i bilden, men det omedelbara målet var inte att maximera nästa års lön och dividend. Det gällde att bygga upp långsiktigt aktieägarvärde, och det ville vi göra genom att förändra världen.

Ribban sattes högt, och internationellt. Vi ville omstrukturera hela databasindustrin, och red på två fenomen: internet och öppen källkod. Men det gör man inte med vinstpengarna från konsultuppdrag; för att erövra världen behöver man en stor personal, som endast kan avlönas med riskkapital. I gengäld fick vi skapa lösningar som kunde användas av miljoner människor, inte något hundratal, som på Polycon.

Att riskkapitalet kom med innebar samtidigt att samordningen av ägarviljor blev något helt annorlunda än inom Polycon, med tre från början lika stora ägare. En del ägare var med i den operativa ledningen, andra inte. Inom den operativa ledningen fanns en stor variation vad beträffar mängden aktier, optioner, beslutsmakt, omdöme. Opportunismen var förvånansvärt låg, i efterskott betraktat, bland de tidigt rekryterade. Man var med av själ och hjärta. Att dels ägarna, dels de anställda sinsemellan hade olika erfarenhet blev mycket mer av en tillgång än en belastning.

Den tredje gången var 2010 med SkySQL Ab. Här är vi i mitten av resan, och jag har knappast den distans som krävs för att nyktert beskriva ägarkonstellationerna och viljorna. Själv är jag numera med på knapp halvtid, främst för att SkySQL-existensen är så lik MySQL-tiden.

Arbetet på Polycon var innehållsmässigt besläktat med studietidens extraknäck, men som företagare kändes det helt annorlunda. Arbetet på MySQL byggde på erfarenheter från Polycon, men den världsomspännande relevansen gjorde upplevelsen annorlunda.

Nu skriver vi 2014 och det nya företaget är Green Elk, eller tekniskt sett Out-sports Adventures Ab.

Bolaget bygger på lärdomar från Polycon i att bygga upp databasstrukturer och nätsidor, från MySQL i att bygga upp världsomspännande nätverk av likasinnade, och från år av utomhusvistelse, börjande med paddling i Nagu.

Vi vill förändra världen, och denna gång inte inom IT-sektorn. Vi vill främja en hedonistisk livsstil som är hållbar för miljön, gynnsam för hälsan och uppbygglig för själen.

Idén är att uppleva världen med egen muskelkraft, och vi vill gradvis bygga upp en världsomspännande gemenskap kring detta livsmotto. Men jag börjar inse att vi ännu saknar svaren på några centrala frågor kring grundarnas roller för företaget, kring företagets roll för grundarna, kring behovet av riskkapital och kring önskad tillväxthastighet.

Fast så var det i början också på Polycon, MySQL och SkySQL.