(no title)

Hantering av personuppgifter

Registret upprätthålls av Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
FO-nummer: 0522793-3
Adress:
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
Finland

Ansvarig för registret:
Mikael Lönnqvist
Forum för ekonomi och teknik
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
Finland
Telefon: +358 10 322 5250
mikael.lonnqvist(at)forum.fi

Forum lagrar de person-, kontakt-, och betalningsuppgifter som du uppger när du tecknar en prenumeration eller köper ett lösnummer. Uppgifterna används för att hantera kundärenden gällande din prenumeration eller dina inköp.

Uppgifterna kan även användas för marknadsföring som anknyter till Forums verksamhet. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående parter.

Genom att teckna en prenumeration eller göra ett inköp samtycker du till hanteringen av personuppgifter enligt ovan nämnda villkor.

Du kan ta kontakt till den adress som nämns på denna sida för att göra ändringar i dina person- eller kontaktuppgifter.