Sverige satsar på ultrasnabb järnväg

Svensk målsättning? Maglev-tåget i Shanghai har en topphastighet på 431 kilometer i timmen.

Om två år inleds Sveriges största satsning sedan järnvägen byggdes under senare hälften av 1800-talet.

Det handlar om höghastighetståg på nya Ostlänken Stockholm–Nyköping–Norrköping–Linköping, med separat banvall inte långt från dagens södergående järnväg. Målet är att kunna trafikera med tåg för mellan 250 och 320 kilometer i timmen.

Samtidigt väntar en ny tid för SJ (Statens Järnvägar) både på kort och på lång sikt från lördagen 21 mars. Hongkongföretaget MTR Express sätter in sex nybyggda tåg från schweiziska tillverkaren Stadler, och tar upp konkurrensen på den klart lönsammaste sträckan Stockholm–Göteborg.

Efter Ostlänken är planen en fortsättning ned till Jönköping, och senare en arm vidare västerut via textilstaden Borås till Göteborg, en andra arm från Jönköping rakt ned till Skåne. Kostnaden beräknas till uppemot 15 miljarder euro fram till 2035, men det tillkommer även 23 miljarder euro för 100 000 nya bostäder i närheten av de nya stationerna plus 8 miljarder euro till lokal kollektivtrafik i storstäderna.

Antalet nya jobb beräknas bli 13 000 via satsningen. Finansieringen ska ske förutom med höjda banavgifter för konkurrerande tågoperatörer också genom markförsäljning intill de nya järnvägsstationerna.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Henric Borgström text
Bo Ingves foto