Sprid INTE radiochefens ord om Kjell Albin Abrahamson

I en rad tidningar över hela landet uttalar sig radiochefen Cilla Benkö uppskattande om vår högt värderade kollega Kjell Albin Abrahamson och slutar:

”Han var sk-tduktig helt enkelt.”

Under de många år jag arbetade nära Cilla Benkö vinnlade vi oss om god språkvård. Jag får verkligen hoppas att hon är felciterad av TT, Tidningarnas Telegrambyrå. Annars är det illa ställt på toppen i Public Service.

Henric Borgström

Grundare av Ekonomi-Ekot i P 1