Nya tag i Rettig

rakor
Rettigkoncernens vd Hans Sohlström ser den miljövänliga teknologin som en megatrend, och räknar med att Nordkalks kalkstensprodukter kommer att användas allt mer för att rena utsläpp från industri, transporter och jordbruk.

Familjebolaget ska vara mer värt då det ges över till nästa generation. Det har varit ledstjärnan för familjen Rettig, som fortfarande äger Rettig Group med en över 200-årig historia.

Under slutet av fjolåret gjordes ett generationsskifte, och Rettig Group har nu två ägare inom familjen: Cyril von Rettig äger 61 procent av aktierna och Tom von Rettig med familj 39 procent.

I augusti i fjol fick Rettigkoncernen även en ny vd, Hans Sohlström, som gjort en lång karriär inom skogsbolaget UPM. Han tog över vd-posten efter Bjarne Mitts, som nu sitter i Rettig Groups styrelse.

Rettig har av tradition haft en mycket låg profil i offentligheten. Nu är linjen en annan och till Hans Sohlströms uppgifter hör att öka insynen i koncernen och låta bolaget ta en aktivare roll i samhället.

I februari ordnade Rettig Group sin första presskonferens där bolaget berättade om fjolårets bokslut, och i mars arrangerades den första kapital­marknadsdagen för banker, investerare och analytiker.

Bolaget kommer också att börja publicera sitt resultat på nätet från och med årets andra kvartal.

Orsaken till den förändrade offentlighetspolicyn är dels att Rettig vill delta i den offentliga diskussionen när det gäller frågor som berör koncernens verksamhet. En annan viktig orsak är att bolaget vill bredda utbudet av finansieringsalternativ.

”Vi går allt mer till företagslån som ett komplement till banklån i finansieringen av vår verksamhet. Detta kräver en större öppenhet gentemot investerarna”, säger Sohlström.

Hans Sohlström väntar sig att den svaga tillväxten i Europa gör att situationen för de tre divisionerna inom Rettig är utmanande även i år.

Det positiva för Rettigs del är att över 80 procent av försäljningen går till Finland, Tyskland, Sverige, Polen, Storbritannien, Frankrike och Ryssland. I de här länderna är de ekonomiska utsikterna bättre än för många övriga länder i Europa.

”Vi fortsätter att fokusera på lönsamhetsförbättring och ett starkt kassaflöde. Tack vare våra interna åtgärder förväntar vi oss en stabil resultatutveckling detta år.”

För Hans Sohlström är det en stor fördel att som vd kunna vända sig direkt till bolagets ägare. I praktiken betyder det att beslut kan fattas i snabb takt även om själva verksamheten är långsiktig.

Både Cyril och Tom von Rettig har egna rum på koncernens huvudkontor vid Bulevarden i Helsingfors. Sohlström träffar huvudägaren Cyril von Rettig ungefär en gång per vecka.

”Ägandet är konkret och närvarande, vilket även leder till ett stort engagemang bland personalen.”

Läs hela intervjun i papperstidningen. Du kan också köpa ett lösnummer till din Ipad. Ladda ner Forums app här.

Patrik Lindfors, text
Karl Vilhjálmsson, foto