Snellman fördubblar kapaciteten

Snellmans Köttförädling i Jakobstad har tagit i bruk ett nytt slakteri som fördubblar bolagets slaktkapacitet. Investeringen skapar samtidigt minst tio nya arbetstillfällen under 2012.

Köttförädlingsföretaget Snellmans produktion har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 1995 och 2011 ökade slakteriets nöt- och svinproduktionsmängd från 8 miljoner till 32 miljoner kilo.Det nya slakteriet som togs i bruk i månadsskiftet januari-februari ger en produktionskapacitet på 60 miljoner kilo.

Tillväxtmålet fram till år 2015 är 50 procent, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bygget av det nya slakteriet inleddes i april 2011. Investeringen förverkligades enligt budgeten på 10 miljoner euro.