Skäms S Mp C V (3)

el-sverige

I förmiddags importerade Sverige elkraft från Norra Jylland till närheten av Ringhals från en effekt på 711 MW, vilket det vid nyår stängda Ringhals 2 hade kunnat klara av. De fyra partierna röstade dessutom för att kommande nyår stänga också Ringhals 1 med ungefär lika stor kapacitet.

Dessutom importerade vi, hör och häpna, från Tyskland el från en kapacitet på 462 MW, ofta producerad med stor andel olja och kol. Detta en solig sommardag då en stor del av samhällsmaskineriet fortfarande går på lågvarv.

Visst har Sverige en stor nettoexport av el, men importen hade varit helt onödig denna dag om nedläggningspartierna hade tänkt mer miljövänligt. De skyllde bl a på att det skulle kosta miljardbelopp på att byta ut en rostig bottenplatta. Men de pengarna hade Ringhals 2 tjänat tillbaka på några få år.

Det ska bli intressant att se i vinter, framför allt när Ringhals 1 stängs i förtid kommande årsskifte. De fyra partiernas beslut har nu lett till att oljekraftverket i Karlshamn rustats upp i reserv, dock kördes det vid tre tillfällen i midsomras och spydde ut mängder med koldioxid.

Allt medan politiker i de fyra partierna manar oss till sparsamhet och framställer sig själva som hållbara….