Snart stundar Amazons närkamp i Sverige

Dundrar in i Sverige? Amazons omsättning är dubbelt så stor som den svenska handelns totala omsättning, samtidigt har bolaget nästan hälften av hela e-handeln i USA. Foto: Mostphotos

Spekulationerna om när Amazon på allvar kommer till Sverige tilltar nu när vi närmar oss Black Friday den 23 november – är det då grundaren Jeff Bezos slår till för att få maximal uppmärksamhet för den etablering som kommer?

Sverige har allt sedan andra världskriget betraktats som en av de främsta testmarknaderna utanför det egna landet för amerikanska företag. Svenskarna anses som shoppingvana och tar snabbt till sig nya trender.

Amazon har köpt mark i tre större landsortsstäder väster om Stockholm: i Katrineholm där serverhallar redan byggs för molntjänster, i Västerås byggs elektrotekniskt centrum (huvudort för Asea/ABB) samt i Eskilstuna.

Informationen har varit knapphändig om vad som ska ske. Möjligen till en början endast AWS, Amazon Web Services, som senare kommer att följas av ett varulager. En ansökan om ett bolag för betaltjänster har lämnats in till Finansinspektionen.

Bolaget har redan en omsättning i Sverige på uppskattningsvis närmare 100 miljoner euro på årsbasis. Kunder tas främst från Face­book och Google och varorna sänds från Ama­zons stora lager i Tyskland.

Funderingar bakom busken. Snart klarnar det vad Amazon ska göra i de tre områden man köpt runt Stockholm. Grundaren Jeff Bezos har ett rykte om sig att vara dominant utan gränser. Foto: Flickr/ Thierry Ehrmann

If you can’t beat them … Nu står svenska handlare för tre möjligheter till samarbete med Amazon:

1) Amazon Vendor där svenskarna säljer sina produkter till Amazon som handlar och distribuerar dem i egen regi.

2) Amazon Marketplace, Fulfillment By Amazon där svenska företag säljer via Amazons plattform och använder Amazon lager och distribution.

3) Amazon Marketplace, Fulfillment By Merchant, svenska företag säljer via Amazons plattform men sköter själv lager och distribution.

I det senare fallet tar Amazon cirka 15 procent i provision. Svenska företaget Design­online.se säljer redan produkter från Iittala och Rörstrand den vägen.

Amazon har nästan hälften av den totala e-handelsmarknaden i USA och sålde förra året ungefär dubbelt så mycket som den totala svenska handeln. Omsättningen 2017 uppgick till 177 miljarder dollar, vinsten 3 miljarder, och som ser ut att mer än fördubblas i år.

Vid halvårsskiftet hade Amazon världens näst högsta börsvärde med 692 miljarder euro efter Apples 777 miljarder. På tredje plats återfanns Microsoft med 643 miljarder euro. Utav de tre bolagen hade Amazon flest anställda, cirka 600 000, därav 15 000 på huvudkontoret i centrala Seattle. I september passerade Amazon dessutom det magiska marknadsvärdet på 1 000 miljarder dollar efter att kursen fördubblats på drygt tio månader.

Henric Borgström  text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!